Európska únia bude spolufinancovať nákup nových električiek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Európska únia bude spolufinancovať nákup nových električiek

Európska únia preplatí Slovensku 85% z nákupu 30 nových električiek, z ktorých bude prvá dodaná Dopravnému podniku Bratislava už na jeseň tohto roka. Dňa 26.6.2014 vydal Brusel súhlasné stanovisko k tomuto projektu z Operačného programu Doprava.

Z Kohézneho fondu tak poputuje na nákup električiek 61,4 milióna eur, celkové náklady na projekt sú vyše 90 miliónov eur. "Som veľmi rád, že Bratislavčania sa aj vďaka eurofondom konečne dočkajú moderných električiek, ktoré sú bezpečnou a ekologickou formou verejnej dopravy," zhodnotil minister dopravy Ján Počiatek.
Nové električky budú podľa jeho slov jazdiť na existujúcich trasách, z ktorých sa časť začne ešte tento rok rekonštruovať tiež z eurofondov. Nasadzovať sa budú aj na novú trasu do Petržalky cez zrekonštruovaný Starý most. V rámci projektu Obnova vozidlového parku električiek Bratislava sa postupne v rokoch 2014 a 2015 dodá 15 obojsmerných a 15 jednosmerných nízkopodlažných električiek. Súčasťou kontraktu je aj poskytovanie údržby, čiže záručného a pozáručného servisu a opráv. „Prvá nová električka bude Dopravnému podniku Bratislava dodaná na jeseň tohto roka a po procese testovania bude nasadená do premávky už v prvom kvartáli budúceho roka,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava Ing. Ľubomír Belfi.
K už schváleným 30 električkám však môže podľa rezortu dopravy získať hlavné mesto v aktuálnom období eurofondov ešte ďalších 15 obojsmerných vozidiel. "Na príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok pracuje ministerstvo dopravy spolu s prijímateľom pomoci z eurofondov - Dopravným podnikom Bratislava," vyjadril sa hovorca rezortu Martin Kóňa.
Projekt je súčasťou strategického programu rozvoja Dopravného podniku Bratislava, ako aj plánov mesta Bratislavy. V rámci projektu zakúpia 15 jednosmerných a 15 obojsmerných električiek pre mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. „Tento projekt zaistí kvalitnejšiu verejnú dopravu ako aj bezpečnejšie, udržateľné a ekologické podmienky cestovania. To všetko prispeje k lepšej kvalite mestského života. Projekt prispeje aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti a k celkovému posilneniu hospodárstva v Bratislave a rovnako napomôže krajine spĺňať ciele v oblasti klímy," uviedol európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, ktorý investíciu odobril.
Investícia je z programu Doprava, prioritná os Integrovaný dopravný systém, koľajové vozidlá a infraštruktúra. Európska únia prispeje 61,4 milióna eur z Kohézneho fondu, z celkových nákladov 76 miliónov eur. Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu je súčasťou programového obdobia 2007-2013, v ktorom Slovensku na Kohéznu politiku pridelili okolo 11,7 miliardy eur. V programovom období 2014-2020 dostane Slovensko približne 14 miliárd eur.