Električka Bombardier už aj pre verejnosť - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Električka Bombardier už aj pre verejnosť

Po niekoľkých týždňoch príprav sa električka Flexity Outlook vyrobená firmou Bombardier vo Viedni pre španielske mesto Alicante predstaví obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta SR Bratislavy.

Predstavenie električky Flexity Outlook s evidenčným číslom 4243 a jej symbolické uvedenie do prevádzky sa uskutoční v stredu 30. mája o 11:00 na zastávke Kapucínska. Súčasťou prezentácie bude brífing zástupcov Magistrátu hlavného mesta a Dopravného podniku Bratislava a následne predvádzacia jazda pre novinárov po trase Obchodná – Radlinského – Vazovova – Krížna – Špitálska – Námestie SNP.
V Bratislave bude moderná, nízkopodlažná, plne klimatizovaná električka premávať zdarma od 1. júna 2012 počas troch týždňov na trase Rača Komisárky – Račianska – Radlinského – Obchodná – Kamenné námestie – Špitálska – Krížna – Ružinov a späť denne od 10.00 do 18.00 s odchodmi každú celú párnu hodinu z Rače – Komisárok a každú celú nepárnu hodinu z Ružinova - Astronomickej. Predpokladaná doba jazdy je 45 minút.

Stopercentne nízkopodlažná, plne klimatizovaná, päťčlánková električka s kapacitou 199 cestujúcich bola do Bratislavy dovezená špeciálnym cestným podvalníkom koncom apríla. V nasledujúcich týždňoch zamestnanci DPB v spolupráci s výrobcom overovali vlastnosti vozidla, vykonali potrebné skúšky na vozidle aj na tratiach, školenie personálu a zabezpečili splnenie podmienok pre povolenie prevádzky s cestujúcimi.
Prvá skúšobná jazda v uliciach sa uskutočnila z vozovne Jurajov Dvor po trase Vajnorská - Vazovova - Račianska do vozovne Krasňany. Cieľom ďalších skúšobných jázd električky Flexity Outlook ev. č. 4243 bolo preveriť prejazdnosť tratí do Ružinova, Karlovej Vsi, Rače a cez centrum.

Električka Flexity Outlook je obojsmerná s riadiacimi stanovišťami na oboch koncoch a dverami na oboch stranách. To dovoľuje jej využitie na tratiach, na konci ktorých nie sú potrebné klasické obratiská zaberajúce pomerne veľkú plochu, ale stačí niekoľko priamych koľají prepojených výhybkami s oveľa menšími nárokmi na priestor. Vodič na konečnej iba prejde na opačný koniec vozidla a pokračuje v jazde opačným smerom. Je to výhodné napríklad pri postupnom predlžovaní električkových tratí, kedy sa môžu dokončené úseky hneď využívať bez čakania na dobudovanie definitívneho koncového obratiska.
Električka Flexity Outlook je okrem vysokej kvality jazdných vlastností oceňovaná aj pre estetiku dizajnu karosérie.