DPB spúšťa pre cestujúcich non-stop linku - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB spúšťa pre cestujúcich non-stop linku

Dopravný podnik Bratislava, a. s. má záujem o neustále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb, ktoré poskytuje verejnosti. Z tohto dôvodu sa rozhodol zabezpečiť operatívnu formu vzájomnej komunikácie s cestujúcou verejnosťou – zriadenie non-stop linky. Cieľom tejto služby spojenej s kampaňou je poskytnúť cestujúcim okamžité riešenie problému, ktorý mohol nastať v komunikácii so zamestnancami Dopravného podniku Bratislava.

Ide predovšetkým o podávanie sťažností na poskytované služby a o ich bezodkladné riešenia. Linka bude prioritne slúžiť pre občanov a cestujúcich na oznámenie podnetov v súvislosti s neadekvátnym správaním sa všetkých zamestnancov DPB, s ktorými prichádza verejnosť do kontaktu, teda na obsluhu predajných miest, pracovníkov prepravnej kontroly, ombudsmana, vodičov či pracovníkov na vrátnici.
Okrem doterajších zákonných foriem podávania sťažností - písomné podávanie a riešenie sťažnosti v zmysle zákona 9/2010 Z.z., call-centrum s vymedzenou pracovnou dobou, DPB zriadi aj nepretržitú telefonickú linku, ktorú bude môcť verejnosť využiť v ktorejkoľvek hodine. Prostredníctvom telefónneho čísla 0917 101 102 bude možné podať sťažnosť na všetky služby, ktoré verejnosť bude považovať za nedostačujúce. Príslušný odbor bude sťažnosť okamžite riešiť a volajúcemu bude zaslaná odpoveď.
Občania a cestujúca verejnosť budú o tejto forme kontaktu v najbližších dňoch informovaní kampaňou v zastávkových prístreškoch či predajných miestach DPB, ako aj nálepkami v prostriedkoch MHD.
Dopravný podnik Bratislava má za to, že po zriadení nepretržitej linky, ktorá bude slúžiť ako spätná väzba, môže pristúpiť k rozširovaniu a skvalitňovaniu poskytovaných služieb verejnosti.