DPB prevzal ďalšie štyri nové kĺbové autobusy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB prevzal ďalšie štyri nové kĺbové autobusy

Do Dopravného podniku Bratislava, a.s. boli dodané štyri nové autobusy SOR NB 18 v rámci zmluvnej opcie, pričom do konca júna ich už bude až desať kusov.

Po vybavení všetkých náležitých dokumentácií budú nové autobusy pridelené do vozovne Petržalka a nasadené do premávky na linky číslo 91, 93 a 95. Ide o prvé štyri autobusy SOR NB 18 z celkového počtu 25, ktoré do DPB, a.s. prevzal od dodávateľa v rámci opcie. DPB, a.s. očakáva, že do konca mesiaca jún 2015 ich bude spolu 10 a postupne budú pribúdať aj počas letných mesiacov. Celkovo bude až 50 kĺbových autobusov tohto typu.
Autobus SOR NB 18 disponuje s plošinou pre nástup s detským kočíkom, respektíve vozíkom pre telesne postihnuté osoby. Vozidlo je vybavené systémom stlačeného vzduchu, určeným najmä na zabezpečenie pruženia - zníženia pravej strany vozidla v zastávke (tzv. kneeling), čo pomôže najmä cestujúcim so zníženou pohyblivosťou. Má vytvorený priestor na bezpečnú prepravu detského kočíka a vozíka pre telesne postihnuté osoby vrátane vhodného zariadenia zabraňujúceho samovoľnému pohybu a operadla pre stojaceho cestujúceho. Je vybavený komunikačným a signalizačným systémom využívajúcim akustickú a optickú signalizáciu. Je plne klimatizovaný so samostatným ovládaním klimatizácie pre kabínu vodiča a pre priestor pre cestujúcich. Vetranie priestoru pre cestujúcich je zabezpečené aj bočnými posuvnými oknami. Okná sú uzamykateľné, aby ich cestujúci nemohli otvoriť bez použitia osobitného náradia.
Autobusy SOR NB 18 sú vybavené vnútorným i vonkajším kamerovým systémom: jedna predná sníma priestor pred vozidlom, ďalšie vonkajšiu pravú stranu vozidla a ľavú stranu vozidla, jedna cúvacia kamera sníma priestor za vozidlom. Interiér vozidla vrátane vnútorného dverového priestoru snímajú vo vozidle 3 kamery. Monitor kamerového systému je umiestnený v kabíne vodiča v zornom poli vodiča. Moderný tarifný, informačný a komunikačný systém je plne kompatibilný so systémami používanými vo vozidlách DPB.
V rámci opcie budú v letných mesiacoch pribúdať ďalšie nové autobusy, ktorých bude celkovo 100, vďaka čomu priemerný vek vozidlového parku autobusov výrazne omladne a bude na úrovni 6 rokov.