DPB požiadal o novú licenciu na prevádzkovanie autobusovej linky do Rajky - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB požiadal o novú licenciu na prevádzkovanie autobusovej linky do Rajky

Vzhľadom na to, že 30.9. 2015 sa končí platnosť licencie na prevádzkovanie medzinárodnej linky 801, bratislavský dopravca rieši túto situáciu, aby mohol zachovať dopravu do Rajky.
Dopravný podnik Bratislava požiadal Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vydanie novej licencie, ktorá by umožňovala zabezpečiť prevádzku medzinárodnej linky 801 do Rajky.

DPB, a.s. si uvedomuje, že v tejto maďarskej obci býva tisíce Slovákov, ktorí sa za prácou prepravujú do hlavného mesta, preto sa snaží o udržanie tejto linky, aj keď jej prevádzkovanie nie je povinnosťou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ani Dopravného podniku Bratislava. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy si totiž môže v zmysle platnej legislatívy objednávať výkony MHD výlučne na území hlavného mesta SR. Zároveň DPB, a.s. konštatuje, že predmetná linka v súčasnej trase vytvára bratislavskému dopravcovi každoročne stratu.
Počas piatich rokov prevádzkovania linky 801 boli autobusy spolufinancované z prostriedkov fondov EU v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.
Obyvatelia obce Rajka požadujú čoraz vyšší počet spojov, DPB, a.s. však pripomína, že nemá dostatočný počet autobusov určených na takýto typ dopravy a súčasné vozidlá majú odjazdených viac ako 600-tisíc kilometrov, takže je potrebná aj ich postupná obnova – generálna oprava alebo obstaranie nových vozidiel.
DPB, a.s. navrhol prevádzkovanie linky v úseku Rajka – ŽST Rusovce s priamou nadväznosťou na dostupné linky MHD, pričom v špičke pracovného dňa je odporúčaný 30-minútový interval na linke č. 801.
DPB, a.s. opätovne pripomína, že linka 801 je komerčnou medzinárodnou linkou, ktorú nie je možné dotovať z verejných zdrojov, preto výška cestovného musí plne zohľadňovať náklady na jej prevádzkovanie.
Jednou z možností ako zachovať celú trasu linky 801, by bolo spolufinancovanie na jej prevádzkovanie zo strany samotnej obce. Obdobným modelom DPB, a.s. prevádzkuje aj linky do Chorvátskeho Grobu a Marianky.
Ďalšou možnosťou je opätovné získanie finančných prostriedkov na nákup ďalších prímestských autobusov z fondov EU – Programov cezhraničnej spolupráce.
DPB, a.s. podotýka, že ide o komerčnú linku, takže o vydanie licencie na jej prevádzkovanie, môže požiadať akýkoľvek dopravca na Slovensku, je však predpoklad, že cestovné by sa pravdepodobne zvýšilo.
O rozhodnutí Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, či bola nová licencia, ktorá by umožňovala zabezpečiť prevádzku medzinárodnej linky 801 do Rajky, vydaná, budeme cestujúcu verejnosť včas informovať.