DPB mení cestovné poriadky a zvyšuje výpravu nízkopodlažných spojov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB mení cestovné poriadky a zvyšuje výpravu nízkopodlažných spojov

 V súvislosti s postupným dodávaním nových nízkopodlažných autobusov a ich následným zaraďovaním do prevádzky prichádza od 11.5.2015 k úpravám cestovných poriadkov a taktiež k prehodnoteniu vypravovaných typov vozidiel na jednotlivé linky.
Pre cestujúcu verejnosť platia od 11.mája 2015 nasledovné zmeny:
- s prihliadnutím k skutočnosti, že od 11.5. bude v prevádzke už 70 zo 100 vysúťažených nových autobusov, prichádza k rozšíreniu rozsahu garantovaných nízkopodlažných odchodov vyznačených v cestovných poriadkoch na linkách 24, 26, 28, 32, 63, 65, 66, 67, 70, 74, 84, 87, 90, 91, 96, 99, 192, 801 a X13
- na linke 20 budú dva spoje v rannej špičke školského roka aj školských prázdnin premávajúce v súčasnosti z Opletalovej len po zastávku Žatevná predĺžené až k Tescu Lamač a zároveň sa pridáva odchod s odchodom 23:20 z Opletalovej, ktorý vytvorí prípoj k poslednému vlaku z Viedne na zastávke ŽST Devínska Nová Ves pre mestské časti Devínska Nová Ves, Dúbravka a Karlova Ves (na zastávke Pri kríži treba prestúpiť na električku smer Karlova Ves)
- na linke 23 sa v smere z Lamača do Dúbravky zavádza celodenný preklad s linkou 123, takže obe linky budú zabezpečené v pravidelných, rovnomerných intervaloch
- na linkách 24, 26 a 123 prichádza len k drobným úpravám časových polôh jednotlivých odchodov
- na linkách 83 a 84 prichádza vo večerných hodinách k úprave časovej polohy odchodov, čím vznikne lepší preklad medzi spojmi liniek 84 a 99 na spoločnom úseku Jungmannova - Ovsište a vznikne taktiež lepšia nadväznosť z linky 83 na linku 88 na zastávke Jungmannova pre cestujúcich z centra mesta prestupujúcich na smer Lachova a do oblasti Ovsišťa
- na linke 87 sa v súvislosti so zmenou výpravy autobusov zvyšuje počet spojov prepravujúcich cestujúcich na výjazdovej a dojazdovej trase Vozovňa Petržalka - Ovsište
- na linkách 91 a 191 sa v súvislosti so zmenou výpravy autobusov linky 191 zlepšuje interval v odpoludňajšej špičke z 20 na 15 minút a ich následný spoločný interval z 10 na 7,5 minúty
- na linke 99 prišlo z dôvodu zmeny logistiky k zrušeniu jedného odchodu na začiatku rannej špičky z Ovsišťa v pracovných dňoch školského roka; celodenný interval aj rozsah prevádzky však ostáva zachovaný
- premávka linky 184 a posilového spoja na linke 87 bude dočasne pozastavená z dôvodu ukončenia výukového obdobia letného semestra na Ekonomickej univerzite