DPB, a. s. podpísal kontrakt na nákup nových trolejbusov, tender je ukončený - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB, a. s. podpísal kontrakt na nákup nových trolejbusov, tender je ukončený

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dnes uzatvoril kontrakt na dodávku 15 ks sólo trolejbusov, 15 ks trolejbusov s APU agregátom a 50 ks kĺbových trolejbusov so spoločnosťou ŠKODA ELECTRIC, a.s. s možnosťou opcie na dodávku ďalších 40 ks trolejbusov.
Dňa 10. apríla 2013 DPB, a. s. vyhlásil v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v Európskom vestníku výberové konanie na dodávku 120 nových trolejbusov. Do súťaže sa prihlásili celkovo dve spoločnosti – ŠKODA ELECTRIC, a. s. a SOLARIS Bus & Coach S.A. ktoré splnili všetky podmienky účasti v tendri. Elektronická aukcia sa konala 10. júna 2013. DPB, a. s. v nej vysúťažil vozidlá tohto typu s najnižšou cenou na Slovensku.
Ponuka spoločnosti ŠKODA ELECTRIC, a. s. za 80 nových trolejbusov začínala na úrovni 46 mil. 772-tis. EUR a po aukcii bola konečná suma znížená na 41 mil. 620-tis. EUR, čo predstavuje rozdiel, až 11,02%, resp. 5 mil. 152-tis. EUR oproti pôvodnej cene. Konečná cena je dokonca výrazne lacnejšia ako bola nákupná cena rovnakých typov vozidiel v iných mestách, ako napríklad v Žiline či v Banskej Bystrici, ktoré nakupovali trolejbusy bez klimatizácie, bez zariadení na počítanie cestujúcich a bez kamerového systému. Nové trolejbusy obstarané DPB, a. s. budú vybavené klimatizáciou, moderným tarifným a informačným systémom a zabudovaným vonkajším i vnútorným kamerovým systémom.
DPB ďalej zdôrazňuje, že medializované kritérium piatich dverí nezohralo pri konečnom výbere žiadnu úlohu, rozhodla výrazne nižšia cena.
Prvé vozidlo s homologizáciou v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok bude dodané do 10. mesiacov a postupne budú dodané všetky ostatné do 22. mesiacov. „Nové trolejbusy výrazne pomôžu modernizovať vozidlový park DPB, nakoľko situácia práve pri trolejbusoch je kritická a DPB už dnes nedokáže plne zabezpečiť dennú výpravu. Týmto nákupom po uplatnení opcie zabezpečíme kompletnú obnovu trolejbusov v Bratislave v celkovom počte 120 kusov,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi. Obnovou vozidlového parku dosiahne hlavné mesto súčasný európsky štandard cestovania: trolejbusy budú všetky plne nízkopodlažné, klimatizované a vybavené ďalšími modernými funkciami. Zároveň týmto krokom DPB, a. s. podporí aj ekologickejšiu dopravu, ktorú predstavuje práve trolejbusová doprava, čoraz preferovanejšia vo veľkých európskych mestách.