Dopravný podnik Bratislava postupne rekonštruuje zastávky v meste - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Dopravný podnik Bratislava postupne rekonštruuje zastávky v meste

DPB, a.s. ešte v roku 2014 vyčlenil finančné prostriedky na obnovu zastávok v Bratislave, ktoré má v správe.
Zamestnanci odboru údržby koľajových tratí a zastávok MHD začali už v marci v roku 2015 postupne podľa schváleného harmonogramu čistiť, opravovať a obnovovať zastávky MHD v hlavnom meste. V mesiaci máj 2015 zrealizovali zamestnanci nasledovné práce: čistenie zastávok MHD, výmena 10 kusov označníkov, výmena označníkov na verejnom osvetlení vrátane zváracích prác, výroba názvov zastávok a emblémov, výroba 10 kusov tabúľ na cestovné poriadky a výroba 13 kusov košov na autobusové zastávky a 25 kusov krytov na smetné nádoby. Zároveň sa zrealizovala komplexná oprava, náter prístrešku, osadenie nových lavičiek, nového označníka, koša a cestovného poriadku na zastávke Astronomická. Oprava a náter zábradlia boli vykonané aj na zastávkach Segnerova a Nad Lúčkami a zamestnanci DPB, a.s. zrealizovali aj výmenu strechy prístrešku na zastávke Majerníkova. Celkovo tieto práce v mesiaci máj stáli 6.000 EUR.
Okrem pravidelného čistenia zastávok sa vykonali v mesiaci jún 2015 nasledovné práce: výmena 24 kusov označníkov zastávok MHD, výroba názvov zastávok a emblémov, výroba 30 kusov tabúľ na cestovné poriadky, výroba 25 košov na autobusových zastávkach a 50 krytov na smetné nádoby, celková oprava siedmich zastávkových prístreškov, obnovenie náteru, výmena lavičiek, odpadkových košov a označníkov, oprava a náter zábradlia ôsmich zastávok MHD a oprava a natieranie zábradlia pri električkovej trati na Hlavnej stanici. Spolu tieto práce doposiaľ za mesiac jún stáli 14.200 EUR.
Počas mesiaca júl 2015 sa zatiaľ dokončilo natieranie zábradlia na zastávkach Molecova a Nad lúčkami, na zastávke Borská sa doplnili chýbajúce sklenené tabule a zároveň sa zrekonštruovala strecha na zastávke Magnetová. Zamestnanci DPB, a.s. vyčistili grafitti na zastávke Hybešova.
V letných mesiacoch práce na opravách a rekonštrukciách zastávok pokračujú. Naplánované sú ďalšie opravy: na zastávke Borská sa plánuje dokončiť oprava posledného prístrešku, ďalej je naplánovaná oprava strechy prístrešku na zastávke Astronomická a zastávka Malé Krasňany prejde komplexnou rekonštrukciou, takže budú odstránené všetky nelegálne vylepené plagáty, zastávka bude vyčistená a zároveň bude obnovený náter prístrešku.
DPB, a.s. má za cieľ skultivovať prostredie na zastávkach pre cestujúcich, avšak často ich devastujú vandali. V mnohých prípadoch sa dokonca stáva, že vyčistená, zastávka s novým náterom, na ktorej bola vykonaná komplexná rekonštrukcia, je už na druhý deň v dezolátnom stave. Vandali postrhávajú cestovné poriadky a posprejujú zastávky, pričom dnes používajú špeciálne spreje, ktoré nie je možné úplne odstrániť. Zamestnanci DPB, a.s. musia preto vynaložiť veľké úsilie, aby tieto grafitti odstránili.
Prosíme preto cestujúcu verejnosť, ak je svedkom podobného vandalského činu, aby kontaktovala buď políciu alebo dispečing DPB, a.s.