Deň detí v novej električke - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Deň detí v novej električke

Dopravný podnik Bratislava organizuje v rámci Dňa detí 1. 6. 2015 o 12:45 špeciálnu okružnú jazdu novou obojsmernou električkou.

Tak ako každý rok, aj tento sa Dopravný podnik Bratislava rozhodol potešiť tých najmenších a prevezie ratolesti novou električkou. Kým po minulé roky išlo o historické vozidlá, tohto roku v súvislosti s modernizáciou vozidlového parku, si deti budú môcť vyskúšať komfortnú nízkopodlažnú obojsmernú električku Škoda 30T s moderným vizuálom.

Dopravný podnik Bratislava pripravil pre deti aj darčeky a špeciálne prekvapenie, ktoré ich nepochybne rozveselí. Aj naša sprievodkyňa Alžbeta Marmulová bude mať pripravené originálne cestovné lístky.
Všetky deti do 15 rokov budú môcť v rámci Dňa detí cestovať novými električkami zadarmo. Upozorňujeme však cestujúcu verejnosť, že táto výnimka sa vzťahuje výlučne počas dňa 1.6.2015 od prvého ranného odchodu nových električiek až po posledný večerný odchod. Pre ostatných cestujúcich platí Prepravný poriadok a Tarifa MHD v Bratislave, takže si musia zakúpiť riadne platný cestovný lístok.

Na Deň detí vyjde do premávky už 8 nových električiek. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako príslušný štátny orgán vydalo 26. mája 2015 rozhodnutie o schválení nových typov dráhových vozidiel – obojsmerná a jednosmerná nízkopodlažná električka typu ŠKODA 30T a ŠKODA 29T na prevádzku na električkových dráhach s rozchodom 1000 mm v Slovenskej republike.

Výrobca vozidiel – spoločnosť Škoda Transportation, a.s. ktorá v súčinnosti s DPB, a.s. zabezpečovala proces homologizácie, splnila všetky náležitosti pre proces schvaľovania nových typov električiek.
27. mája 2015 nadobudli obe rozhodnutia právoplatnosť, takže po vydaní technických preukazov Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR budú všetky nové električky postupne nasadzované na jednotlivé radiály.

Nové vozidlá budú premávať na linkách č. 3/8 a č. 4.

Trasa okružnej jazdy novou električkou:
Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - Nábr. arm. gen. L. Svobodu - Tunel - Obchodná ulica - Radlinského - Vazovova - Špitálska - Nám. SNP - Tunel - Nábr. arm. gen. L. Svobodu - Most SNP - Jesenského

Dopravný podnik Bratislava verí, že nové električky nepotešia len tých najmenších, ale prinesú komfortné cestovanie na európskej úrovni všetkým cestujúcim.

Modernizácia vozidlového parku z Eurofondov sa podarila po prvýkrát vďaka uvoľneniu prostriedkov z Operačného programu Doprava, čím sa výrazne skvalitní MHD v Bratislave.