Ďalšie autobusy IVECO budú nasadené na petržalské linky - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Ďalšie autobusy IVECO budú nasadené na petržalské linky

Dňa 28. mája 2015 DPB, a.s. prihlásil do evidencie posledné dva nové autobusy IVECO URBANWAY.
Budú nasadené na linky č. 80, 87, 94, 99 a 191, pričom išlo o posledné dva kusy z opčnej zmluvy. Celkovo je teda už dodaných všetkých 40 autobusov IVECO URBANWAY.
Autobusy IVECO URBANWAY 12-metrové sú nízkopodlažné, dieselové vozidlá s celkovou obsaditeľnosťou pre 94 cestujúcich, poháňané motorom Euro 6 TECTOR 7, s automatickou prevodovkou VOITH, klimatizáciou kabíny vodiča aj priestoru pre cestujúcich.
Autobusy sú s výklopnou plošinou umožňujúcou bezbariérový nástup pre imobilných cestujúcich, plne klimatizované, majú vnútorný i vonkajší kamerový systém, moderný informačný systém, akustický informačný systém spojený s možnosťou vyhlasovania zastávok a liniek pre slabozrakých a nevidiacich cestujúcich.
Okrem týchto 12-metrových autobusov má bratislavský dopravca vo svojom vozidlovom parku už aj 10 kusov autobusov MIDI Solaris Urbino, ktoré sú už aj nízkopodlažnej konštrukcie so zapracovanými modernými ergonomickými prvkami v kabíne vodiča, s kvalitnými rozhľadovými podmienkami, doplnenými o kamerové systémy, čím sa zvyšuje bezpečnosť cestujúcich vo vozidle aj na zastávke.
Z celkového počtu 100 autobusov bude dodaných ešte 25 kĺbových autobusov SOR NB 18, čím sa priemerný vek autobusov v DPB dostane na úroveň 6 rokov.