Cestujúci si nové električky pochvaľujú - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Cestujúci si nové električky pochvaľujú

Od 1. júna 2015 je v premávke už osem nových električiek, pričom postupne budú pribúdať do bratislavských ulíc ďalšie.
Už hneď v prvý deň DPB, a.s. zaznamenal množstvo pozitívnych ohlasov zo strany cestujúcej verejnosti. Tá si nové električky pochvaľuje a vyzdvihuje najmä ich tichú jazdu, komfortný interiér, zaujímavý vizuál vozidiel. Zo strany strednej a staršej generácie zároveň DPB, a.s. zaznamenal okrem týchto kladných ohlasov aj obavy, že by sa nové električky mohli stať terčom vandalov. Od konkrétnej cestujúcej sme dostali nasledovný písomný podnet: „Dobrý deň, konečne som sa dožila cestovania v novej električke – bez zápachu, bez bezdomovcov, v čistote a v minimálnom hluku. Len vás prosím, dajte do tých električiek aspoň na mesiac pracovníkov trebárs nezamestnaných, aby dohliadali na neprispôsobivých cestujúcich, aby nám neničili tak úžasné električky. Taktiež sa zbavíte neplatičov ak uvidia pracovníka MHD. Nenechajte poškodzovať náš majetok prosím! Prvý krát som neľutovala, že som zaplatila celoročnú električenku a som ich správne využila. Ďakujem. Mária.“
Žiaľ, nie je v silách DPB,a.s. aby zabezpečil do každého vypraveného vozidla pracovníkov, ktorí by dohliadali na poriadok a zabránili tým vandalizmu. Veríme však, že ničenie verejného majetku eliminuje vonkajší aj vnútorný kamerový systém, ktorým sú vybavené všetky nové vozidlá spolufinancované z prostriedkov EU (120 trolejbusov a 60 električiek) a rovnako 100 nových autobusov.
Aj počas Medzinárodného dňa detí sa mnohé ratolesti previezli v sprievode rodičov. Cestujúca Danka s malou štvorročnou dcérkou sa vyjadrila: „Cítim sa ako v Berlíne alebo v inom veľkom európskom meste. Tieto električky nie sú len krásne, ale aj tichučké, pohodlné a ako matka oceňujem hlavne to, že sú nízkopodlažné a je tu dostatok priestoru aj pre detské kočíky. Naše hlavné mesto týmito električkami skutočne opeknie.“
Rovnako si nové električky pochvaľujú aj vodiči: oceňujú najmä vyššiu bezpečnosť premávky, vynikajúce brzdné vlastnosti nových vozidiel, výhľad z kabíny nielen do interiéru, ale aj do exteriéru vozidla, klimatizáciu v kabíne, ľahké ovládanie vozidla a komfortnú kabínu, v ktorej nechýba chladnička či rádio.
Od 1. júna 2015 je už v premávke 8 nových električiek. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako príslušný štátny orgán vydalo 26. mája 2015 rozhodnutie o schválení nových typov dráhových vozidiel – obojsmerná a jednosmerná nízkopodlažná električka typu ŠKODA 30T a ŠKODA 29T na prevádzku na električkových dráhach s rozchodom 1000 mm v Slovenskej republike.
Výrobca vozidiel – spoločnosť Škoda Transportation, a.s. ktorá v súčinnosti s DPB, a.s. zabezpečovala proces homologizácie, splnila všetky náležitosti pre proces schvaľovania nových typov električiek. Dňa 27. mája 2015 nadobudli obe rozhodnutia právoplatnosť, takže po vydaní technických preukazov Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR budú všetky nové električky postupne nasadzované na jednotlivé radiály. V súčasnosti jazdia nové električky na linkách č. 3/8 a č. 4, pričom v zmysle zmluvného harmonogramu pribudne každý týždeň do vozidlového parku ďalšia nová električka. DPB, a.s. bude mať do konca roka už 45 nových vozidiel a bude ich postupne nasadzovať aj na ďalšie linky po vydaní technických preukazov. V roku 2016 ich bude spolu 60.