Cestujúci, ktorí sa počas jazdy nedržia, sú ohrození - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Cestujúci, ktorí sa počas jazdy nedržia, sú ohrození

Dopravný podnik Bratislava zaznamenal v uplynulom období nárast počtu mimoriadnych udalostí spôsobených vynúteným brzdením. Väčšinou je ich dôvodom bezohľadná jazda vodičov osobných áut.

Od začiatku roka eviduje Dopravný podnik Bratislava až 71 prípadov zranených cestujúcich pri prudkom brzdení. Vodiči prostriedkov MHD sú nútení okamžite reagovať a náhle zabrzdiť vozidlo v mimoriadnych situáciách, ktoré najčastejšie spôsobujú vodiči individuálnej dopravy nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. Ide najmä o situácie, keď osobné auto vychádza z vedľajšej cesty. Vodič prostriedku MHD v snahe vyhnúť sa dopravnej nehode, pri ktorej by hrozili vážne zranenia a materiálne škody, prudko zabrzdí. Ohrození sú vtedy najmä pasažieri, ktorí stoja a nedržia sa.
Vyzývame preto cestujúcu verejnosť, aby vzhľadom na vlastnú bezpečnosť dodržiavala Prepravný poriadok, ktorý v bode 11 upozorňuje na povinnosť držať sa počas jazdy.
Medzi časté príčiny vynúteného brzdenia patrí aj náhle preraďovanie sa vodičov individuálnej dopravy do jazdných pruhov pred vozidlá MHD a následné neočakávané brzdenie. Vodiči osobných áut sú v mnohých prípadoch dokonca natoľko bezohľadní, že sa neočakávane zaradia aj do vyhradených BUS pruhov a vodiči MHD už nedokážu predísť zrážke alebo prudkému brzdeniu.
Dopravný podnik apeluje na vodičov individuálnej dopravy, aby sa na cestách v Bratislave správali ohľaduplne, keďže svojím nerozvážnym konaním ohrozujú cestujúcich verejnej dopravy. DPB zároveň upozorňuje cestujúcich, že vodič MHD často nedokáže takýmto kolíznym situáciám predísť, preto sa musia počas jazdy pevne držať.