Cestujúci budú môcť platiť pokutu kartou - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Cestujúci budú môcť platiť pokutu kartou

Od piatku 11. 10. 2013 Dopravný podnik Bratislava spúšťa novú službu, ktorá výrazne urýchli a zároveň zjednoduší úhradu pokuty, a to dokonca priamo vo vozidle.
Cestujúci, ktorí sa pri výkone kontroly nevedia preukázať platným cestovným lístkom, môžu od tohto termínu uhradiť pokutu na mieste nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Revízori budú vybavení prenosným zariadením na platbu kartou, tzv. POS terminálom.
DPB týmto krokom opätovne skvalitňuje služby, po tom, čo v rámci výkonu kontroly v spojoch zaviedol od 1. 3. 2013 audiozáznamy. „Zavedením audiozáznamov máme plnú kontrolu nad postupmi revízorov, ktoré sa v minulosti často stávali predmetmi sťažností. Cestujúci poukazovali najmä na arogantné a neslušné správanie sa zo strany revízorov pri sťažnostiach o odpustenie pokuty, takáto komunikácia zo strany revízorov sa však zatiaľ ani v jednom prípade nepotvrdila. Zavedenie audiozáznamov sa ukázalo ako mimoriadne efektívne a vďaka nim klesol počet sťažností a tiež konfliktných situácií v spojoch MHD,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.
Ďalšou službou, ktorú DPB nedávno zaviedol, je urýchlenie platby pokút v doplatkovej pokladni, ktorú cestujúci môžu uhradiť už v deň udelenia pokuty, na rozdiel od minulosti, kedy platilo, že ju mohol zaplatiť až po 48 hodinách. Cestujúci toto promptné riešenie zhodnotili pozitívne.
„Vzhľadom na to, že mnohí cestujúci sa nevedeli preukázať pri výkone kontroly platným cestovným lístkom a často pri sebe nemali potrebnú hotovosť na uhradenie pokuty, DPB im vychádza v ústrety zavedením tejto novej služby. Vďaka nej sa následne vyhnú plateniu pokuty v doplatkovej pokladni na Olejkárskej ulici alebo prevodom na účet DPB. Zároveň v prípade, že cestujúci nemá pri sebe požadovanú hotovosť a chce uhradiť pokutu, nemusí vyhľadať najbližší bankomat na výber hotovosti,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.
Veríme, že túto službu cestujúci ocenia aj z toho dôvodu, že mnohí na vyplatenie pokuty zabudnú, resp. stratia informačný leták o pokute. DPB však po 30- dňovej lehote zasiela neuhradené pokuty advokátskej kancelárii, ktorá následne prípad rieši ako pohľadávku.