Benefity pre nových vodičov MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Benefity pre nových vodičov MHD

Dopravný podnik Bratislava chce aktívne riešiť situáciu nedostatku vodičov MHD. Aj z toho dôvodu vedenie prijalo viaceré opatrenia, ktoré robia toto povolanie ešte atraktívnejším.

V prvom rade ide o nadpriemerný platový nárast – u vodičov trolejbusov o 10% a u vodičov autobusov o 7% ročne. Priemerná mzda vodiča MHD sa tak za prvý polrok 2016 dostala na úroveň 1 162 eur. V snahe eliminovať akútny nedostatok vodičov DPB, a.s. zvýhodnil nadčasovú prácu nad rámec zákonného príplatku.

DPB, a.s. na podporu náboru nových vodičov MHD poskytuje možnosti:
1.) bezplatného získania príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti
2.) získania náborového príspevku
Každý kvalifikovaný vodič autobusu a trolejbusu dostane po novom pri nástupe do pracovného pomeru náborový príspevok v hodnote 3000 eur. „Chceli by sme, aby sa toto povolanie nebralo ako rutinná práca, ale aby išlo o akési poslanie, kedy každý vodič bude profesionálne a dobre naladený viezť ľudí do práce, či deti do školy,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ing. Milan Urban a dodal: „Možnosť ďalšieho vzdelávania s výsledkom získania vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti je ponúkaná bezplatne. Dúfame, že nielen náborový príspevok, aj zaplatenie kurzu, či príspevok na ubytovanie pre záujemcov z regiónov mimo Bratislavy, prispejú k odstráneniu bariéry do nástupu práce z hľadiska finančnej náročnosti.“

DPB, a.s. ponúka svojím zamestnancom aj doplnkové dôchodkové sporenie a v neposlednom rade zvýhodnené cestovanie mestskou hromadnou dopravou nielen pre samotných vodičov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Vodiči dostávajú aj príspevok na stravovanie – z nákladov zamestnávateľa a Sociálneho fondu formou stravovacej karty, príspevok na pitný režim v čase horúčav. Každý vodič dostane tiež sociálnu výpomoc zo Sociálneho fondu pri narodení dieťaťa, pri prípadnom pracovnom úraze, príspevok na detskú rekreáciu a voľný vstup do fitnes centra. DPB, a.s. pravidelne každý rok organizuje Deň zamestnancov, kde sú viacerí vodiči pri tejto príležitosti odmeňovaní. DPB, a.s. tiež ponúka periodickú starostlivosť o zdravotný stav vodičov MHD.

Štandardom je mzdové zvýhodnenie pre vodičov MHD za:
- prácu nadčas
- prácu počas sviatkov a víkendov
- za nočnú prácu
- za zvýšenú namáhavosť
- za prerušenie práce v dôsledku delenej zmeny - odpracovanie istého času v rannej a istého času v poobedňajšej špičke
- za prácu v odpoludňajšej špičke
- BONUS za bez škodový výkon práce

DPB, a.s. ponúka všetkým vodičom odmeny:
- pri príležitosti pracovných a životných jubileí
- mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku
- za iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD