Autobus č. 37 bude premávať do Marianky - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Autobus č. 37 bude premávať do Marianky

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od soboty 14. apríla 2012 bude trasa linky č. 37 predĺžená do Marianky.

Autobus bude jazdiť do Marianky zo smeru Nového Mosta v špičke v intervale raz za hodinu a v sedle približne raz za dve hodiny. DPB využije na zabezpečenie obslužnosti tie kapacity, ktoré chodia do Záhorskej Bystrice. Na spoji budú v úseku zachádzky do Marianky platiť jednorazové cestovné lístky, teda 15-minútový a 60-minútový, rovnako budú akceptované zľavnené lístky, nebudú však platiť predplatné cestovné lístky. 

Koncom minulého roka predložili zástupcovia obce Marianka Dopravnému podniku Bratislava žiadosť na zachádzanie linky MHD až do obce. Zo vzájomných rokovaní vyplynula potreba zabezpečenia lepšej obslužnosti tohto úseku. Následne na základe žiadosti DPB vydal Bratislavský samosprávny kraj licenciu na dopravu do obce. Po splnení všetkých zákonných náležitostí spojených so zavedením tejto linky už bratislavský dopravca môže autobus v danom termíne vypraviť. Podľa vzájomnej dohody budehradiť náklady spojené so zabezpečením predĺženia linky č. 37 obec Marianka.

Slávnostná prvá jazda predĺženej linky č. 37 sa uskutoční 14. apríla o 10:30 hodine na konečnej zastávke v Marianke za účasti starostu obce Marianka Radovana Juriku, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR Bratislavy, zástupcov obce Záhorská Bystrica a zástupcov DPB, a.s.