Tlačové správy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy


 

  • 15. 07. 2011
    Nové ceny cestovných lístkov MHD v Bratislave
    V súlade s platným Cenovým výmerom č. 1/2011 vydaným hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava podľa § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa od 1. 8. 2011 určujú nové ceny cestovných lístkov

<<   <   ...   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12