Z verejných priestranstiev bolo v máji odstránených 189 informačných tabuliek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Z verejných priestranstiev bolo v máji odstránených 189 informačných tabuliek

Bratislavský magistrát počas prvých troch májových týždňov odstránil z verejných priestranstiev, zelených plôch pri hlavných cestných ťahoch 189 informačných tabuliek. Slovenská metropola pristúpila k tomuto kroku po tom, ako v priebehu mesiaca apríl kontaktovala „možných“ porušovateľov pravidiel, upozornila ich na nezákonné konanie a vyzvala k odstráneniu nepovolených reklamných zariadení. Tie totiž boli umiestnené bez povolenia, načierno. Zároveň znečisťujú verejné priestranstvá a výrazne prispievajú k šíreniu vizuálneho smogu. Samospráva hlavného mesta sústredí v nadchádzajúcich mesiacoch svoje aktivity do odstránenia nepovolených zariadení, ktoré sa nachádzajú na mestských pozemkoch pričom nevie identifikovať ich vlastníka, ktorý je povinný odstrániť „čierny“ informačný nosič.

Najviac, 131 nepovolených reklamných, informačných tabúľ bolo odstránených z okolia križovatiek hlavných bratislavských cestných ťahov (napr. ulice Bajkalská, Karadžičova, Trnavská, Račianska, Panónska či nábrežie Dunaja). Išlo o vpichnuté drevené, plastové tabuľky umiestnené do cestnej zelene, ktoré prezentovali reklamu na lacné trávnaté koberce, krtkovanie, sprostredkovanie STK či mliečny automat. Hlavné mesto nechalo taktiež odstrániť 45 reklamných bannerov, ktoré pozývali verejnosť na kultúrne, spoločenské akcie organizované nielen v Bratislave, ale i širšom okolí metropoly (napr. pivný festival, Slovakia ring, festival Červený kameň, Kuul fabrik). V 23 prípadoch boli samosprávou odstránené nepovolené nosiče reklamy z mostných telies či plotov (napr. reklama na Subway, Cafe Mayor, A klub, PC expres).

V ostatných dvoch rokoch zmizlo z bratislavských ulíc 239 nosičov vonkajšej reklamy, ktorých umiestnenie si vyžaduje nielen súhlas vlastníka pozemku, ale aj povolenie príslušného stavebného úradu. Na základe rozhodnutia primátora Milana Ftáčnika mesto odstránilo okrem iného 24 čiernych billbordov, ktoré sa nachádzali na mestských pozemkoch. V ostatných prípadoch išlo o dohodu magistrátu s vlastníkom zariadenia, na základe ktorej boli odstránené nosiče vonkajšej reklamy zo zelených, stredových pásov ciest. Bratislavský magistrát v máji t.r. vyzval 3 spoločnosti, aby na základe aprílového celomestského passportu odstránili 48 nosičov, ktoré sa stále nachádzajú v stredových pásoch, neboli v minulosti odstránené a ich umiestnenie je v rozpore s dohodnutými pravidlami (napr. Rožňavská, Trnavská, Dolnozemská, Brnianska).