Z verejných priestranstiev bol odstránený nelegálny odpad v objeme takmer 420 ton - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Z verejných priestranstiev bol odstránený nelegálny odpad v objeme takmer 420 ton

Z verejných priestranstiev, zelených plôch či pozemkov neznámych vlastníkov bol za ostatných 12 mesiacov odstránený nelegálny odpad v objeme takmer 420 ton. Bratislavská samospráva v spolupráci s vysúťaženým dodávateľom (spoločnosť ASA), mestskými časťami či dobrovoľníkmi odstránila 19 nelegálnych skládok. Náklady na nakladanie s „čiernym“ odpadom sa dostali na úroveň 14.500 eur, pričom metropola viacero skládok odstránila bez dopadu na verejný, mestský rozpočet. Išlo totiž o aktivity dobrovoľníkov, pracovníkov magistrátu, technickú pomoc zo strany mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Celkovo išlo o päť skládok, z ktorých bol odvezený nelegálny odpad v objeme viac ako 70 ton. Najväčšia „čierna“ skládka bola odstránená pod Prístavným mostom, odkiaľ bolo vyvezených takmer 4-tisíc starých pneumatík. Z petržalského Janíkovho dvora bolo odvezených 57 ton odpadu a pri Modrom moste v Rači bola vyčistená plocha od 47 ton nebezpečného materiálu.

Primátor Milan Ftáčnik v roku 2013 vykonal personálne zmeny na oddelení životného prostredia bratislavského magistrátu, pretože zo strany odbornej verejnosti, ale i viacerých dobrovoľníkov, aktivistov zo Zelenej hliadky bol kritizovaný pasívny prístup mesta k riešeniu nelegálnych skládok. Metropola tiež prijala opatrenia, ktorými chce zvýšiť verejnú kontrolu nad procesom odstraňovania čiernych skládok. Ide o zverejňovanie fotografií na svojej webovej stránke (www.bratislava.sk, časť Život v metropole), ktoré približujú situáciu pred, po odstránení odpadu z verejného priestranstva. Magistrát na tematickej podstránke sprístupňuje informácie o odhalených nelegálnych skládkach a čiernu skládku môže prostredníctvom elektronického formulára nahlásiť i každý Bratislavčan. Samospráva hlavného mesta v roku 2013 aktívne pomáhala povodňami postihnutému Devínu a so spoločnosťou OLO bezodplatne poskytla kontajnery, aby občania i mestská časť mohla bezproblémovo odstrániť nanesený odpad.