Výrub stromov podmienil špeciálny stavebný úrad / Reakcia na M. Kňažka - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Výrub stromov podmienil špeciálny stavebný úrad / Reakcia na M. Kňažka

Špeciálny stavebný úrad Bratislavského samosprávneho kraja podmienil rozhodnutím (29. október 2012) výstavbu trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici okrem iného opravou komunikácií, chodníka poškodeného koreňovým systémom stromov a vykonaním výrubu prestarnutých stromov. Splnenie podmienok stavebného povolenia je pritom rozhodujúcim kritériom, zákonnou podmienkou pre kolaudáciu trolejbusovej trate. Ak by trať nebola skolaudovaná, mesto by prišlo o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

Bratislava by teda mohla prísť o financie z EÚ fondov práve v prípade, že by vyhovela výzve Milana Kňažka. Musíme zdôrazniť, že výrub stromov nebol realizovaný z dôvodu výstavby trate, ale pre vynútenú investíciu, ktorá vznikla z podmienky definovanej v stavebnom povolení. Odborné útvary mesta pritom podmienku týkajúcu sa opravy komunikácií, chodníka ktorá vyvolala výrub stromov, namietala, avšak špeciálny stavebný úrad ju neakceptoval.

Vynútená investícia (oprava komunikácií, výrub, náhradná výsadba vzrastlých stromov) na úrovni približne 100-tisíc eur bude hradená z bratislavského rozpočtu. Keďže ide o vynútenú investíciu na strane samosprávy, nemôže byť ani financovaná z európskych fondov. Výstavba novej trolejbusovej trate (osadenie trakčného vedenia) je rozpočtovaná vo výške 550-tisíc eur a je financovaná z Operačného programu BSK a 85% nákladov získalo mesto z fondov EÚ, 10% prispeje vláda SR a 5% vykryje mesto z verejného rozpočtu.