Verejnosť má zástupcu v porote, ktorá vyhodnotí súťaž na rozvoj centrálnej osi v bratislavskej Petržalke - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Verejnosť má zástupcu v porote, ktorá vyhodnotí súťaž na rozvoj centrálnej osi v bratislavskej Petržalke

Emil HALIK bude súčasťou poroty, ktorá vyhodnotí projekty doručené do anonymnej urbanistickej súťaže na definovanie budúceho rozvoja centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Mesto zaevidovala celkom 39 záujemcov, pričom za účasti notára bol 31. januára t.r. (piatok) vylosovaný zástupca verejnosti pre účasť v odbornej porote. Týmto krokom chce vedenie metropoly zapojiť verejnosť do posudzovania dôležitých projektov v živote mesta, a zároveň má naplniť princíp otvorenej samosprávy. Medzinárodnú súťaž vyhlásil primátor Milan Ftáčnik v novembri 2013 a jej cieľom je vygenerovať riešenia pre budúci rozvoj jedného z najcennejších priestorov v rámci mesta, územia pozdĺž Chorvátskeho ramena.

Víťazné riešenie sa následne stane podkladom pre obstaranie urbanistickej štúdie a bude taktiež podkladom pre vypracovanie územných plánov zón podrobne regulujúcich budúci rozvoj dotknutého územia. Vyhlásená anonymná súťaž má okrem iného ponúknuť koncepciu urbanistického riešenia centrálneho priestoru Petržalky s dôrazom na tvorbu verejných priestorov, na rozvoj prírodného charakteru okolia Chorvátskeho ramena. Zároveň má navrhnúť dopravné riešenia, ktoré budú preferovať verejnú dopravu s požiadavkami na rozvoj cyklistických trás či chodníkov pre peších.