Verejnosť bude mať zástupcu v porote, ktorá vyhodnotí súťaž na rozvoj centrálnej osi v bratislavskej Petržalke - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Verejnosť bude mať zástupcu v porote, ktorá vyhodnotí súťaž na rozvoj centrálnej osi v bratislavskej Petržalke

Zástupca bratislavskej verejnosti bude súčasťou poroty, ktorá bude vyhodnocovať projekty doručené do anonymnej urbanistickej súťaže na definovanie budúceho rozvoja centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Medzinárodnú súťaž vyhlásil primátor Milan Ftáčnik v novembri 2013. Jej účelom je vygenerovať optimálne riešenia pre budúci rozvoj jedného z najcennejších priestorov v najväčšej bratislavskej mestskej časti, územia pozdĺž Chorvátskeho ramena. Víťazné riešenie sa stane podkladom pre obstaranie urbanistickej štúdie a bude taktiež podkladom pre vypracovanie územných plánov zón podrobne regulujúcich budúci rozvoj dotknutého územia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. januára t.r. (štvrtok), pričom prihlášku je možné zaslať elektronicky na mailovú adresu architekt@bratislava.sk. Súčasťou prihlášky je meno záujemcu, jeho pracovná pozícia a mailový, telefonický kontakt. Následne pod gesciou hlavnej architektky mesta Ingrid Konrádovej bude 31. januára (piatok) vyžrebovaný zástupca, ktorý bude reprezentovať bratislavskú verejnosť v hodnotiacej porote s hlasom poradným. Ide o krok, ktorý má pomôcť zapojiť laickú verejnosť do rozhodovaní, posudzovania dôležitých projektov v živote metropoly, a zároveň má naplniť princíp otvorenej, transparentnej samosprávy.

Vyhlásená anonymná súťaž má okrem iného ponúknuť koncepciu urbanistického riešenia centrálneho priestoru Petržalky s dôrazom na tvorbu verejných priestorov, na rozvoj prírodného charakteru okolia Chorvátskeho ramena. Zároveň má navrhnúť dopravné riešenia, ktoré budú preferovať verejnú dopravu s požiadavkami na rozvoj cyklistických trás či chodníkov pre peších. Viac informácií o súťaži i pravidlách prihlásenia sa záujemcov do odbornej poroty nájdete na internetovej stránke hlavného mesta (www.bratislava.sk).