Verejné prerokovanie prvej etapy zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Verejné prerokovanie prvej etapy zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta

Bratislavská samospráva na základe rozhodnutia mestských poslancov pripravuje tretiu zmenu dnes platného územného plánu slovenskej metropoly (Zmeny a doplnky 03). V jej rámci bude odbornej i laickej verejnosti predstavená I. etapa. Verejné prerokovanie I. etapy bude 9. septembra (pondelok) o 18.00 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca za účasti primátora Milana Ftáčnika, hlavnej architektky Ingrid Konrád a odborných zamestnancov mestského útvaru územného plánovania. V tejto I. etape ide okrem iného aj o opravu technických chýb, ktoré neboli zistené, odstránené pri schvaľovaní územného plánu ešte v roku 2007.

Odborní zamestnanci mesta zároveň predstavia verejnosti dokumentáciu, ktorá súvisí s dvoma dôležitými zmenami. V prvom prípade ide o zmenou na Kráľovej hore, kde sa posilňuje zachovanie oddychovej, zelenej zóny. Druhú úpravu si vyžiadalo vedenie novej električkovej trate z Jantárovej cesty po Štúrovu ulicu. Navrhované zmeny, doplnky sú zverejnené na oficiálnej stránke hlavného mesta (www.bratislava.sk). Tí Bratislavčania, ktorí sa nemôžu zúčastniť na verejnom prerokovaní, môžu do 23. septembra t.r. poslať svoje pripomienky, podnety bratislavskému magistrátu poštou, alebo mailom na adresu okus@bratislava.sk.