Verejná prezentácia prípravy II. etapy projektu Nosného systému MHD / 22. apríl - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Verejná prezentácia prípravy II. etapy projektu Nosného systému MHD / 22. apríl

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu projektu, ktorý súvisí s II. etapou výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy. Druhá etapa bude realizovaná v bratislavskej Petržalke a jej súčasťou je výstavba modernej električkovej trate, obslužných komunikácií či revitalizácie verejných priestorov. Verejná prezentácia projektu bude v pondelok 22. apríla t.r. a na podujatí sa zúčastní primátor Milan Ftáčnik, hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, architektka mesta Ingrid Konrád a generálny riaditeľ spoločnosti METRO Bratislava Peter Ivan. Prezentácia sa začne o 18.00 hod. v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca.

Podujatím nadväzuje mesto na prezentácie významných projektov, ktorých realizáciu na území slovenskej metropoly plánuje súkromný či verejný investor. Druhá etapa nosného systému verejnej dopravy nadväzuje na prvú, ktorá počíta s vybudovaním koľajovej trate zo Šafárikovho námestia v Starom Meste po petržalskú Bosákovu ulicu. Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia Starého mosta, ktorý bude slúžiť nielen pre verejnú dopravu, ale aj pre cyklistov, či ako promenáda pre chodcov. Projekt počíta tiež s rozšírením estakády na Einsteinovej ulici a s vybudovaním novej, pri bývalom štadióne petržalskej Artmedie. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa diela za viac ako 68 mi. Eur bez DPH. Viac informácií nájdete na www.bratislava.sk, časť Verejné prezentácie.