V hlasovaní o smerovaní mestských financií prevláda životné prostredie a doprava - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

V hlasovaní o smerovaní mestských financií prevláda životné prostredie a doprava

Ešte do pondelka poludnia (9. december, 12.00 hod.) môžu Bratislavčania ovplyvniť, kam pôjde časť mestských financií na rok 2014. Hlasovať možno o 28 konkrétnych zadaniach projektov a 91 prioritách. Návrhy, ktoré získajú najväčší počet hlasov, budú predložené poslancom a po ich prerokovaní a schválení budú môcť byť v roku 2014 realizované. Mesto v spolupráci s participujúcimi stranami zbieralo v septembri a októbri t.r. návrhy od občanov. Bratislavčania odporučili takmer 130 podnetov, z ktorých bolo vybraných na verejné hlasovanie 28 projektov s odhadovaným krytím na úrovni 163-tisíc eur. V doterajšom hlasovaní najviac dominujú témy z oblasti životného prostredia a dopravy, pričom za jednotlivé projekty už hlasovalo viac ako tisíc aktívnych občanov.

Hlasovať môže každý obyvateľ metropoly na stránke www.bratislava.sk, alebo hlas môže odovzdať konkrétnemu projektu aj osobne v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu (Primaciálne námestie). Medzi konkrétnymi projektmi je napr. oprava chodníkov, budovanie bezbariérových priechodov, lavičiek, smetných košov, modernizácia zastávok MHD. Medzi nápadmi, o ktorých hlasuje verejnosť, je tiež projekt rozširovania mestských WiFi zón, podpora obecných záhrad či voľnočasových aktivít pre seniorov. Rôzne formy participatívneho rozpočtu fungujú približne v troch tisíckach miest po celom svete, a takúto formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných majú po Bratislave, ktorá bola prvou samosprávou na Slovensku, už aj v Banskej Bystrici, Ružomberku či v bratislavských častiach Nové Mesto a Petržalka.

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje Bratislavčanom aktívne sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa samosprávy. Projekt bol spustený v roku 2011, kedy bola naň vyčlenená suma 15-tisíc eur. V roku 2012 to bolo 30-tisíc a na tento rok schválili poslanci sumu 46-tisíc eur. Medzi zrealizovanými projektmi sú znovuoživenie bývalého kina Zora, komunitná záhrada v Rači, kompostovanie, revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici, Komunitné centrum generácií či zakúpenie náradia pre Zelenú hliadku.