Týždeň mobility preferuje verejnú dopravu, ale provokuje tiež verejnosť k zamysleniu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Týždeň mobility preferuje verejnú dopravu, ale provokuje tiež verejnosť k zamysleniu

Európsky týždeň mobility v podmienkach slovenskej metropoly prispieva tento rok nielen k preferencii verejnej, alternatívnej dopravy voči individuálnej preprave, ale mediálna kampaň spustená v réžii samosprávy a jej partnerov, má vybudiť verejnosť k zamysleniu sa. Najvýraznejšie, až provokujúco, pôsobí vizuál umiestnený na Hviezdoslavovom námestí, ktorý vytvára fikciu, ako by mohlo vyzerať historické centrum mesta, ak by si mesto, Bratislavčania i podnikatelia pôsobiaci v metropole, zatvárali oči pred vážnymi výzvami týkajúcimi sa dopravy. V rámci projektu od pondelka (17. 9.) pribudol na Štefánikovej ulici vyhradený pruh pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Magistrát v spomínanom úseku spustil testovanie nového BUS pruhu, ktorý má prispieť k zrýchleniu prejazdu vozidiel MHD na frekventovanom úseku, v ktorom prejde v čase dopravnej špičky až 52 autobusov, trolejbusov za hodinu.

Bratislava patrí medzi tie slovenské i európske mestá, kde sa v ostatných rokoch preferovali riešenia podporujúce osobnú, individuálnu dopravu a výzvy smerujúce k modernizácii hromadnej dopravy, rozširovaniu cyklistických chodníkov či podpore alternatívnych foriem dopravy, ktoré neboli v kurze dňa. Situácia však dospela do štádia, kedy mesto pociťuje výrazné problémy s parkovaním, každodenné dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia. Riešenia sú okrem iného viazané na zmenu myslenia, dopravného správania sa Bratislavčanov. Jednou z ciest ako získať širšiu podporu pre projekty, opatrenia samosprávy je aj týždeň mobility, do ktorého sa magistrát aktívne zapája už druhý rok a je súčasťou viac ako tisícky samospráv v Európe, ktoré považujú témy spojené s dopravou za prioritné, smerujúce k zvyšovaniu kvality životného prostredia.

Celoeurópsky týždeň mobility pokračuje v rámci hlavného mesta akciou „Kto skôr“ a „kontrolnou“ jazdou primátora Milana Ftáčnika v prostriedkoch bratislavskej MHD. „Kto skôr“ štartuje v stredu (19. 9.) o 7.30 hod. pred obchodom TERNO v Rači – Krasňany (Pekná cesta) s cieľom na Hlavnom námestí (cca. 8.00 hod.). Do akcie, ktorá má otestovať možnosti prejazdu mestom počas dopravnej špičky, budú zapojení cyklisti (námestníčka primátora P. Džerengová-Nagyová), korčuliari (členovia InLine BA), vozidlá MHD (pracovníci Dopravného podniku) i vodiči. „Kontrolná jazda“ primátora (19. 9.) sa začne o 14.00 hod. na Kamennom námestí (električka), povedie cez Trnavské mýto (trolejbus), Sokolskú (autobus) a skončí sa cca. o 16.00 hod. na Hodžovom námestí (krátky brífing primátora M. Ftáčnika pre médiá).

Komplexný program podujatí, projektov v rámci Európskeho týždňa mobility 2012 v podmienkach slovenskej metropoly nájdete na oficiálnej stránke mesta www.bratislava.sk.