Tri bratislavské námestia sa zazelenali a zmizla z nich tridsiatka reklamných nosičov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Tri bratislavské námestia sa zazelenali a zmizla z nich tridsiatka reklamných nosičov

Tri bratislavské námestia, verejné priestranstvá v historickom centre metropoly, sa na jar zazelenali a zmizli z nich tri desiatky reklamných nosičov. Ide o Námestie SNP, Hodžovo námestie a priestranstvo pred Starou tržnicou. Magistrát na týchto troch, najviac vyťažených priestranstvách, vysadil v závere minulého roku takmer 4-tisíc suchomilných trvaliek, krov v celkovom náklade 29-tisíc eur. Odborní zamestnanci samosprávy okrem toho v apríli t.r. v spolupráci s dobrovoľníkmi, aktivistami z Námestia pre ľudí, zrealizovali projekt skultúrnenia Kamenného námestia, ktorý priniesol nielen lepšie usporiadanie existujúcej zelene, kvetináčov, ale taktiež 11 nových lavičiek, ktoré aspoň čiastočne skvalitnili tento mestský priestor.

Centrum slovenskej metropoly bolo v závere mesiaca máj t.r. vyčistené od informačných tabúľ, nosičov vonkajšej reklamy. Bratislavský primátor Milan Ftáčnik sa dohodol s reklamnými spoločnosťami na odstránení tridsiatich nosičov z okolia prezidentského paláca, pamätníka Slovenského národného povstania a spred historickej budovy Slovenského národného divadla. K zníženiu vizuálneho smogu v týchto lokalitách prispelo tiež odstránenie piatich hypercubov (reklamné hranoly 2x3 m), ktoré v dvoch prípadoch patrili hlavnému mestu a ostatné boli prevádzkované súkromnou spoločnosťou.

Bratislavský magistrát sa stará o bezmála 200 hektárov zelených, trávnatých plôch, pričom jedným z najcennejších území je chránený areál Horského parku. Z rozpočtu slovenskej metropoly smeruje do údržby zelene takmer 700-tisíc eur, pričom najväčší objem financií smeruje (cca 220-tisíc eur) do údržby sídliskovej zelene, t.j. kosenie, čistenie a vyhrabávanie trávnatých plôch. Nevyhnutná údržba chráneného Horského parku si ročne vyžiada sumu 47-tisíc eur. Mesto v roku 2013 vysadilo 122 stromov, pričom 96 z nich bolo umiestnených v zelenom, deliacom páse na Bajkalskej ulici, kde stromy nahradili 21 nosičov reklamy.