Starý most sa montuje už aj na staromestskej strane - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Starý most sa montuje už aj na staromestskej strane

Bratislava 5. august 2015 - Oceľová konštrukcia nového Starého mosta sa už nebude vysúvať iba z petržalskej strany. Práce na mostnej konštrukcii sa presunuli aj na staromestskú stranu. Na ľavom brehu Dunaja sa aktuálne montuje 30 metrový segment oceľovej konštrukcie. Postup prác na Starom moste zhodnotila hlavná dopravná inžinierka mesta Tatiana Kratochvílová.

„Práce na Starom moste pokračujú. Pôvodne sme mali v polovici augusta vysúvať oceľovú konštrukciu z petržalskej strany Dunaja. Postup prác sme však zmenili z dôvodu deformácie ohrázky spôsobenej vyššou hladinou Dunaja pri mikropilotáži. Deformáciu sme odstránili a pracujeme na začatí betonážnych prác, následne budeme pokračovať výsuvom konštrukcie na zadunajskej strane nábrežia. Finálny termín dokončenia projektu nie je ohrozený. Z tohto dôvodu sa montuje teraz úsek oceľovej konštrukcie aj na staromestskej strane," vysvetlila hlavná dopravná inžinierka.

Po zabetónovaní piliera sa na petržalskej strane vysunie až 70 m oceľovej konštrukcie. Spoločne so staromestskou časťou mosta tak bude mať už takmer 300 m z projektovaných 460 m.

„Pre ukončenie prác na petržalskej strane nám ešte chýba položiť približne 150 metrov električkovej trate. Finišovať budeme v priebehu októbra prácami na vyhýbkach a položením koľajníc na mostných objektoch. Pri prácach v Petržalke už nie sú naplánované žiadne dopravné obmedzenia," dodala T. Kratochvílová.

Na Štúrovej ulici pokračujú práce na električkovom triangli a pokládke chodníkov pred univerzitou. Po stavebných úpravách bude môcť električka z Jesenského ulice odbočiť vľavo na Kamenné námestie a aj vpravo na Štúrovu ulicu. Rovnako bude môcť električka pokračovať v smere z Kamenného námestia nielen na Štúrovu ulicu, ale aj na Jesenského ulicu. Obojsmerná prevádzka významne zdynamizuje dopravné prepojenia z centra cez Starý most do najväčšej mestskej časti Petržalka.

Bratislavská samospráva začala v roku 2013 realizovať jeden zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňa okrem iného rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie I. etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy do Petržalky. Najväčšia mestská časť slovenskej metropoly by tak mala byť zapojená do siete mestských električkových tratí a novoskonštruovaný most by mal slúžiť nielen verejnej doprave, ale aj cyklistom a chodcom.