Slovenská metropola už tretí rok šetrí vďaka elektronizácii práce zastupiteľstva - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Slovenská metropola už tretí rok šetrí vďaka elektronizácii práce zastupiteľstva

Slovenská metropola už tretí rok môže šetriť verejné financie vďaka tomu, že práca poslancov, odborných komisií mesta je plne elektrizovaná, všetky dokumenty prerokované v orgánoch samosprávy sú predkladané v elektronickej podobe. Vďaka elektronizácii informácií o rozhodovaní samosprávy ušetril bratislavský magistrát v priebehu troch rokov takmer 100-tisíc eur. Zároveň sa oficiálne dokumenty mesta stali prehľadnejšími a dostupnejšími nielen pre volených zástupcov, ale aj širokú verejnosť. V minulosti boli ročné náklady na rozmnožovanie, tlač prerokovávaných materiálov na úrovni 34-tisíc eur. Na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, pre jedného bratislavského poslanca boli v priemere vyhotovené dokumenty na viac ako 200 stranách papiera. V súčasnosti sú všetky dokumenty prerokovávané poslancami zverejňované na stránke mesta (www.bratislava.sk) a Bratislavčania môžu na internete nájsť i zápisnice z rokovaní mestskej rady či komisií ako poradných orgánov zastupiteľstva.