Slovenská metropola chce výraznejšie preferovať mestskú hromadnú dopravu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Slovenská metropola chce výraznejšie preferovať mestskú hromadnú dopravu

Slovenská metropola by mala vo väčšej miere preferovať mestskú hromadnú dopravu. Zhodli sa na tom členovia novovytvorenej poradnej komisie primátora Milana Ftáčnika pre verejnú dopravu. Odborná komisia vytvára priestor pre vecnú diskusiu o otázkach preferencie, podpory verejnej dopravy, o témach týkajúcich sa zvyšovania kvality, zatraktívnenia cestovania v prostriedkoch MHD. Na prvom pracovnom rokovaní komisie (11. júl 2012) sa tiež riešili otázky spojené s rozšírením existujúcich vyhradených pruhov pre vozidlá mestskej dopravy. Dopravné projekty preferujúce verejnú dopravu začne magistrát realizovať v druhej polovici septembra.

Bratislavský magistrát vytypoval 13 úsekov na cestách I. a II. triedy, pričom v prvej etape by sa mali realizovať úseky na Gagarinovej ulici a na tzv. vnútornom mestskom okruhu ohraničenom ulicami Šancova, Štefánikova a Karadžičova. Nové „BUS pruhy“ majú pomôcť zrýchliť verejnú dopravu, autobusy či trolejbusy by nemuseli stáť v zápchach. Najvýraznejšia preferencia prejazdu vozidiel MHD sa očakáva na Gagarinovej ulici. Dnes totiž prejde týmto úsekom trolejbus v čase dopravnej špičky za viac ako 45 minút, po vytvorení vyhradeného pruhu by sa cestujúci dostali do centra mesta za 15 až 20 minút.

Členmi Komisie pre verejnú dopravu sú okrem zástupcov samosprávy a dopravného podniku aj predstavitelia rezortu dopravy, občianskych združení pôsobiacich v oblasti dopravy (napr. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, združenie mhd.sk, Klub priateľov mestskej hromadnej dopravy a regionálnej dopravy). Poradná komisia bratislavského primátora sa bude v nadchádzajúcich mesiacoch okrem iného koncepčne venovať veľkým celomestským projektom. Ide o projekt nosného dopravného systému, rekonštrukciu Starého mosta či modernizáciu električkových, trolejbusových tratí s možnosťou využitia európskych fondov.