Samospráva začala s úpravou vodorovného dopravného značenie s víťazom súťaže - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Samospráva začala s úpravou vodorovného dopravného značenie s víťazom súťaže

Samospráva hlavného mesta začala v od polovice mesiaca august s úpravou, obnovou vodorovného dopravného značenia na hlavných bratislavských cestných ťahoch (cesty I. a II. triedy). Nové dopravné značenie realizuje spoločnosť SAROUTE, s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž s použitím elektronickej aukcie, vyhlásenú mestom v marci tohto roka. V nadchádzajúcich štyroch rokoch spoločnosť zrealizuje odborné práce za takmer 1,24 milióna eur. Ide napríklad o značenie vozoviek, mostov, podjazdov či priechodov pre chodcov. Samospráva požaduje od dodávateľa, aby nátery mali nielen príslušné reflexné prvky, ale aj protišmykové vlastnosti. Mimo mimoriadnych udalostí budú práce v záujme plynulosti cestnej premávky realizované primárne počas dní pracovného pokoja a nočných hodinách.

Na základe východísk rozpočtu slovenskej metropoly bola vyhlásená súťaž, kde hodnota zákazky bola na základe doterajších zmluvných vzťahov stanovená na úroveň 4 mil. eur. Do súťaže sa prihlásili tri spoločnosti a elektronická aukcia vygenerovala víťaza, ktorého konečná cena sa dostala na 1.240.673 eur. Vďaka aukcii sa tak podarilo znížiť obálkovú cenu víťaza súťaže zo 6,8 mil. na 1,24 mil. eur, čím magistrát ušetril viac ako 5,5 milióna. Na druhom mieste skončila spoločnosť, ktorá práce spojené s realizáciou vodorovného dopravného značenia ponúkala za 1,3 mil. eur. Súťaž, ktorej priebeh a ani výsledky neboli žiadnym uchádzačom spochybnené, ukázala, že využívanie elektronických aukcií vnáša do procesu verejného obstarávania nielen transparentnosť, ale dokáže výrazne šetriť verejné financie.