Samospráva spolu s partneri štartujú III. ročník projektu „Želaj si spolu s mestom“ - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Samospráva spolu s partneri štartujú III. ročník projektu „Želaj si spolu s mestom“

Slovenská metropola, primátor Milan Ftáčnik, spoločne s neziskovou organizáciou „Želaj si“ a Nadáciou TA3, štartuje dnes (18. október) už III. ročník dobročinného projektu „Želaj si spolu s mestom“. Akcia, ktorá je súčasťou celomestského projektu Vianoce v meste, má pomôcť splniť želania ľuďom, mladým, ale aj skôr narodeným Bratislavčanom, zrealizovať ich sny, ktorými chcú urobiť radosť iným. Organizátori projektu chcú obdarovať ľudí, ktorí z rôznych sociálnych, finančných či zdravotných dôvodov nemôžu dnes splniť i tie najjednoduchšie priania najbližších. Základným zmyslom benefičnej akcie je splniť aspoň časť želaní, ktoré sú smerované k iným, k ľuďom, ktorým chce splniť vianočné želanie jeho najbližší, súrodenec, rodič, starý rodič alebo kamarát, skutočný priateľ. Nejde teda o projekt, ktorý pomáha plniť osobné sny, ale napĺňať tie najúprimnejšie želania vo vzťahu k iným.

Do projektu sa môže zapojiť každý Bratislavčan, pričom prihláška musí obsahovať meno navrhovateľa a meno, kontakt na osobu, ktorej chce žiadateľ, darca splniť vianočné želanie. Súčasťou návrhu je aj odôvodnenie, prečo by práve jeho návrh mal patriť medzi tie, ktoré budú zo strany mesta a jeho partnerov splnené. Slávnostné vyhodnotenie bude týždeň pred Štedrým dňom v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca. Benefičnej akcie „Koncert Vianočných želaní“ sa zúčastnia okrem iného aj všetci tí, ktorým mesto spoločne s organizáciou „Želaj si“, Nadáciou TA3 a jednotlivými partnermi projektu splní vianočné sny. Program koncertu bude tiež symbolický, bude zostavený z vystúpení žiakov umeleckých škôl, centier voľného času a predstavení, ktoré pripravili hendikepované, telesne postihnuté deti.

Návrhy na plnenie želaní je možné posielať do 22. novembra t.r. a kontaktná adresa komisie, ktorá posúdi jednotlivé želania je:

Pošta: Primaciálne námestie 1, kancelária primátora, Bratislava 814 99
na obálku napíšte „Želaj si“
Mail: zelajsi@bratislava.sk
Osobne: budova magistrátu, kancelária Front Office – Primaciálne námestie