Samospráva pozýva na verejnú prezentáciu I. etapy nosného systému MHD / 18. 2. - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Samospráva pozýva na verejnú prezentáciu I. etapy nosného systému MHD / 18. 2.

Bratislavská samospráva pozýva odbornú i laickú verejnosť na verejnú prezentáciu projektu, ktorý súvisí s I. etapou výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy, a jeho súčasťou je okrem iného taktiež rekonštrukcia Starého mosta. Verejná prezentácia projektu, podmienok vyhlásenej súťaže bude v pondelok 18. februára t.r. a na podujatí sa zúčastní primátor Milan Ftáčnik, hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser i generálny riaditeľ spoločnosti METRO Bratislava Peter Ivan. Prezentácia sa začne o 18.00 hod. v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca.

Podujatím nadväzuje bratislavský magistrát na prezentácie významných projektov, ktorých realizáciu na území slovenskej metropoly plánuje súkromný či verejný investor. I. etapa nosného systému počíta s vybudovaním koľajovej trate zo Šafárikovho námestia v Starom Meste po petržalskú Bosákovu ulicu. Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia Starého mosta, ktorý bude slúžiť nielen pre verejnú dopravu, ale aj pre cyklistov, či ako promenáda pre chodcov. Projekt počíta tiež s rozšírením estakády na Einsteinovej ulici a o vybudovaním novej pri bývalom štadióne petržalskej Artmedie.

Súťaž, verejné obstarávanie vyhlásila slovenská metropola v závere mesiaca január a hodnota zákazy, ktorú bude Bratislava primárne financovať z európskych fondov, je na úrovni viac ako 68 mil. eur bez DPH (štátna expertíza), pričom rekonštrukcia mosta pohltí z tejto čiastky približne 35 mil. eur. Víťaz jedného z rozhodujúcich, strategických tendrov samosprávy bude zaviazaný zrealizovať stavebné práce do 24 mesiacov. Bratislava je totiž viazaná európskymi pravidlami, kedy prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci je povinný vyúčtovať projekt do konca roka 2015.