Samospráva chce pomôcť pri hľadaní stratených veci, vytvorila e-službu "Straty a nálezy" - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Samospráva chce pomôcť pri hľadaní stratených veci, vytvorila e-službu "Straty a nálezy"

Bratislavská samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke www.bratislava.sk v časti Úrad online – Diskusné fórum, zriadila novú službu pre občanov – Straty a nálezy. Ide o podanie pomocnej ruky zo strany slovenskej metropoly v prípade straty alebo nálezu vecí nielen Bratislavčanmi, ale aj návštevníkmi mesta.
 
Magistrát týmto krokom ide nad rámec zákonných povinností, a aspoň takýmto spôsobom ponúka novú službu, otvára svoju webovú stránku tým občanom, ktorí môžu prostredníctvom elektronickej komunikácie informovať o náleze veci, alebo sa môžu obrátiť na Bratislavčanov so žiadosťou o pomoc pri hľadaní stratenej osobnej veci. Informácia o strate či náleze je zverejnená po dobu šiestich mesiacov a jej súčasťou sú kontaktné údaje na osobu, ktorá vec našla alebo stratila.
 
Počas prvého mesiaca od spustenia ojedinelého samosprávneho projektu tematickú stránku navštívilo 150 záujemcov a podarilo sa nájsť tri stratené veci – kľúče, osobné doklady a doklady od osobného auta. V piatich prípadoch sa ešte stále nepodarilo nález, resp. stratu doriešiť do kladného konca. Prístup do informačnej databázy bratislavských strát a nálezov je bezplatný a môže sa prihlásiť každý, kto vec našiel alebo stratil. Napríklad, aktuálne žiada o pomoc pri hľadaní indexu študent vysokej školy, hľadá sa taktiež taška s notebookom či fotoaparát. Na druhej strane v trolejbuse bol nájdený zväzok kľúčov a ich majiteľ môže vďaka kontaktom uvedeným na tematickej podstránke mesta kontaktovať nálezcu.