Reakcia na vyhlásenie investora k projektu Predstaničné námestie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Reakcia na vyhlásenie investora k projektu Predstaničné námestie

Primátor Milan Ftáčnik i odborní zamestnanci bratislavského magistrátu pravidelne komunikujú s investorom projektu Predstaničné námestie, pričom výsledky spoločných rokovaní sú často limitované zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, ktorú v mene samosprávy podpísal v posledný deň funkčného obdobia bývalý primátor Andrej Ďurkovský (20. december 2010). Snahou súčasného vedenia mesta je dohodnúť sa s investorom na spustení projektu revitalizácie predstaničného priestoru, pretože ide o jedno z najfrekventovanejších miest, dopravných uzlov v rámci slovenskej metropoly, a je to aj prvé, kontaktné miesto domácich či zahraničných návštevníkov prichádzajúcich do Bratislavy či na Slovensko.
M. Ftáčnik aj v roku 2013 opakovane rokoval so zástupcami investora a naposledy to bolo po februárovom zastupiteľstve, kedy poslanci prijali uznesenie, ktorým žiadajú vedenie mesta, aby bola vyhotovená právna analýza možností ukončenia, resp. zániku zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Transprojekt s.r.o. Na spoločnom rokovaní zainteresovaných strán bratislavský primátor vyjadril ochotu mesta dohodnúť sa na spustení projektu revitalizácie predstaničného priestoru, avšak od investora požaduje časovú os realizácie stavebných prác, garancie dodržania termínov i preukázanie finančného krytia. M. Ftáčnik zároveň informoval investora, že magistrát pripravuje právnu analýzu, ktorá má dať odpoveď na otázku poslancov ohľadom ukončenia zmluvného vzťahu a o možných sankciách z takéhoto kroku samosprávy.
Otázky súvisia s výškou finančného odškodnenia, ktoré vyčísli investor, nebude vedenie mesta komentovať. Návrhy možného riešenia projektu Predstaničného námestia, konkrétne kroky zo strany mesta predloží primátor bratislavským poslancom na aprílové, resp. májovom zastupiteľstve.