Primátor zvolal mimoriadne zasadnutie poslancov k riešeniu vážnej situácie na cestách - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Primátor zvolal mimoriadne zasadnutie poslancov k riešeniu vážnej situácie na cestách

Primátor slovenskej metropoly Milan Ftáčnik na základe kritickej situácie, množstva nebezpečných výtlkov na bratislavských cestách, zvolal mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva (14. marec, od 13.00 hod., Primaciálny palác). Mestskí poslanci na budúci týždeň prerokujú informáciu o opatreniach, ktoré na základe pokynu primátora pripravili odborné útvary magistrátu. Súčasťou prijatých krokov je tiež úprava rozpočtu a vyčlenenie približne jedného milióna eur na okamžité práce spojené s technologickou opravou výtlkov. M. Ftáčnik zároveň aktívne komunikuje s predsedom samosprávneho kraja Pavlom Frešom, ktorý pripravuje opatrenia, vďaka ktorým by mohol aj vyšší územný celok prispieť k oprave bratislavských ciest.

Vedenie hlavného mesta pre lepšiu informovanosť verejnosti o zrealizovaných opravách, ale aj pre lepšie monitorovanie stavu komunikácií, rozhodlo o zriadení dočasnej mailovej adresy vytlk@bratislava.sk. Na uvedenú adresu môžu nielen bratislavskí vodiči posielať podnety na nebezpečné jamy a na oficiálnej internetovej stránke samosprávy (www.bratislava.sk) bude magistrát v nadchádzajúcich týždňoch priebežne zverejňovať správy o opravených úsekoch ciest, o pripravovaných prácach na nadchádzajúce dni. Slovenská metropola v súčasnosti eviduje viac ako 4-tisíc výtlkov a v ostatných dvoch mesiacoch bolo vyspravených bezmála tisíc nebezpečných jám. Najkritickejšia situácia je na Račianskej, Bajkalskej a Kukučínovej ulici.