Prezentácia štúdie posudzujúcej možné dopravné riešenia na nábreží / 20. január - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Prezentácia štúdie posudzujúcej možné dopravné riešenia na nábreží / 20. január

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu štúdie, ktorá posudzuje možné dopravné riešenia na nábreží Dunaja, primárne v kritickom dopravnom bode, križovatke Mostová – Námestie Ľudovita Štúra – Rázusovo nábrežie. K vypracovaniu odbornej dokumentácie zaviazala samospráva investorov (napr. River Park II., Vydrica, Zuckermandel), ktorí pripravujú projekty v úseku od mostu Lafranconi po Šafárikovo námestie.

Cieľom prezentácie je predstaviť verejnosti závery štúdie, alternatívne riešenia organizácie dopravy, pričom dôraz sa kladie nielen na osobnú, verejnú dopravu, ale aj pohyb cyklistov či chodcov. Verejná prezentácia bude 20. januára 2014 (pondelok) so začiatkom o 17.30 hod. v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca. Na prezentácii sa okrem zástupcov samosprávy, primátora Milana Ftáčnika, hlavného dopravného inžiniera Tibora Schlossera, zúčastnia spracovatelia štúdie a odborní zamestnanci magistrátu.

Základné informácie o štúdii sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke bratislavskej samosprávy (www.bratislava.sk, časť Verejné prezentácie).