Poslanci budú vo štvrtok (31. máj) hodnotiť aj zahraničné aktivity mesta za rok 2011 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Poslanci budú vo štvrtok (31. máj) hodnotiť aj zahraničné aktivity mesta za rok 2011

Do celospoločenského života slovenskej metropoly sa v predchádzajúcom roku dostal nový prvok, aktívna komunikácia so zastupiteľskými úradmi, diplomatmi krajín, ktoré majú zriadené v Bratislave svoje veľvyslanectvá. Otvorená forma komunikácie, spolupráce mesta s veľvyslanectvami sa premietla do série kultúrnych (napr. Dobytie Bastily, Japonský víkend, Taliansky jún, České dní, Vianočný bazár a pod.) vzdelávacích projektov, do obchodných i ekonomických kontaktov. Mestským zastupiteľstvom boli za strategických partnerov definované metropoly susedných krajín, konkrétne rakúska Viedeň, česká Praha a Brno či maďarská Budapešť. Vedenie mesta zároveň nadviazalo na doterajšie partnerské vzťahy s Moskvou, talianskou Perugiou a susedným Györom. V budúcnosti by sa mala zintenzívniť spolupráca s Berlínom, Parížom, Rímom a Londýnom, pretože záujem o vzájomnú výmenu informácií, skúseností z verejného života prejavili zástupcovia spomínaných európskych metropol nielen diplomatickými kanálmi, ale aj cez vlastné zahraničné oddelenia.

Správu o medzinárodnej spolupráci, zahraničných aktivitách mesta za rok 2011 prerokujú bratislavskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve (31. máj), ktoré sa začne o 8.30 h. v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca. Na jeho programe je okrem iného návrh na rozšírenie kamerového systému, správa o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu dane z nehnuteľností či informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave. Všetky dokumenty, o ktorých budú tento týždeň rokovať bratislavskí poslanci, nájdete na oficiálnej stránke mesta www.bratislava.sk, časť Mestské zastupiteľstvo.

Od aprílového mestského parlamentu môžu vystúpiť v pléne zastupiteľstva občania bez toho, aby s ich vystúpením museli súhlasiť poslanci. Vystúpenia Bratislavčanov sú v čase od 16.00 do 16.30 hod. a dĺžka jedného príspevku je limitovaná troma minútami. Záujemcovia o vystúpenie na zastupiteľstve sa nahlásia organizátorom v priebehu rokovacieho dňa a poradie diskutujúcich určuje čas ich prihlásenia sa do všeobecnej rozpravy. Nové rokovacie pravidlo má posilniť účasť občanov na živote samosprávy, pri správe veci verejných.