Počas nadchádzajúcich tropických dní bude mesto realizovať mimoriadne opatrenia - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Počas nadchádzajúcich tropických dní bude mesto realizovať mimoriadne opatrenia

Slovenská metropola bude počas nadchádzajúcich tropických dní realizovať viaceré mimoriadne opatrenia, ktoré pomôžu Bratislavčanom prekonávať vysoké teploty. Počas dní, kedy sa teplota vzduchu bude šplhať nad 30 stupňom Celzia, bude samospráva kropiť bratislavské ulice s využitím úžitkovej vody. Počas letných mesiacov kropia ulice tri vozidlá, pričom počas jedného, spravidla nočného zásahu, je na cesty a chodníky v správe hlavného mesta vyliatych viac ako pol milióna litrov vody. Do letného plánu údržby komunikácií, ich nevyhnutného kropenia, sú zaradené cesty I. a II. triedy, mestské chodníky o celkovej výmere takmer 3,3 milióna m2. Pri kropení ciest mesto postupuje podľa schváleného plánu, pričom jednotlivé výjazdy sú prispôsobené aktuálnej prašnosti na cestách, a tiež teplote.

Magistrát spoločne s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou prijal opäť počas letných mesiacov opatrenie, ktoré pomôže obyvateľom metropoly i jej návštevníkom, dodržiavať nevyhnutný pitný režim. Na frekventované verejné miesto, spravidla na Hlavné námestie bude v dopoludňajších hodinách pristavená cisterna s pitnou vodou a zotrváva tam do neskorých popoludňajších hodín. Druhá bude situovaná na rohu ulíc Poštová, Obchodná. Návštevníci hlavného mesta sa zároveň môžu napiť, osviežiť v siedmich pitných fontánach. Dve sú na Hviezdoslavovom námestí, jedna na Hlavnom (strážna búdka), Župnom námestí, Námestí SNP a na Panskej ulici (Pálffyovská z 18. storočia). Po ôsmich rokoch bola začiatkom leta sprevádzkovaná aj pitná fontána u Červeného raka na Michalskej ulici.

Z dôvodu mimoriadne vysokých teplôt bude v nadchádzajúcich pracovných dňoch upravený pracovný čas zamestnancom bratislavského magistrátu. Opatrenie sa však netýka stránkových hodín kontaktného miesta pre klientov (Front Office). Kancelária prvého kontaktu bude pre stránky otvorená počas celého leta bez obmedzenia.