Piaty Deň otvorených dverí bratislavského primátora v tomto roku bude 18. júna - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Piaty Deň otvorených dverí bratislavského primátora v tomto roku bude 18. júna

Milan Ftáčnik už po piatykrát v roku 2014, a symbolicky po 35-krát počas jeho pôsobenia v primátorskej stoličke, privíta v stredu (18. Júna), obyvateľov slovenskej metropoly priamo v pracovných priestoroch Primaciálneho paláca (I. poschodie). Projekt Dňa otvorených dverí bratislavského primátora bol spustený v januári roku 2011 a priamy kontakt s primátorom Ftáčnikom využilo viac ako 1 100 ľudí. Posledné otvorené dvere pred dovolenkovým obdobím môže využiť každý Bratislavčan bez toho, aby mal s kanceláriou primátora vopred dohodnutý termín stretnutia. Ide o inovatívny projekt, ktorým sa otvára magistrát verejnosti, prispieva k búraniu bariér medzi predstaviteľmi, zamestnancami metropoly a Bratislavčanmi.

Primátorský deň je súčasťou mesačného programu M. Ftáčnika a koná sa spravidla každú tretiu, resp. štvrtú stredu v mesiaci. Kancelária primátora je počas Dňa otvorených dverí prístupná verejnosti od 16.00 hod., pričom poradie je dané podľa toho, kedy príde záujemca do priestorov Primaciálneho paláca. Bratislavčania najčastejšie, takmer v polovici prípadov (503 prípadov), využívali primátorské dni pre riešenie bytovej situácie, informovali sa o aktivitách samosprávy v téme nájomné byt pre ľudí z reštituovaných domov. Druhým najčastejším okruhom otázok sú problémy spojené s udržiavaním čistoty na verejných priestranstvách, komunikáciách v správe mesta, mestskej časti.