Nezatvárajte oči pred nevidiacimi, cestujte v MHD bez predsudkov a s úsmevom - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Nezatvárajte oči pred nevidiacimi, cestujte v MHD bez predsudkov a s úsmevom

Cítiť sa bezpečne, cestovať bez predsudkov a pomôcť hendikepovaným cestujúcim s úsmevom. To je cieľ osvetovej kampane vo vzťahu k Bratislavčanom, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou. Kampaň „Nezatváraj oči pred nevidiacimi“ spustila na jar tohto roku slovenská metropola v aktívnej spolupráci s dopravným podnikom a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V týchto dňoch je kampaň okrem distribúcie informačných letákov podporená vonkajšou reklamou a symbolicky sa ukončí v lete umiestnením špeciálnych nálepiek, ktoré budú podnecovať cestujúcich k väčšej ohľaduplnosti i pomoci iným.

Cestovanie verejnou dopravou je pre nevidiacich občanov často jediným možným spôsobom prepravy v rámci mesta, a preto je dôležité, aby sa cestujúci k ním správali ohľaduplne a v prípade krízových situácii im pomohli, poradili. Nevšímavosť či ľahostajnosť zo strany iných je dnes najväčším nepriateľom hendikepovaných cestujúcich. Kampaň, ktorej cieľom je nielen osveta, ale aj informovanie o tom, ako sa správať k cestujúcim so zrakovým hendikepom, spustila Bratislava na základe prieskumu, ktorý poukázal na prekážky pri cestovaní nevidiacich mestskou hromadnou dopravou.

Prieskum poukázal hlavne na nevšímavosť zo strany cestujúcich, neochotu poradiť, pomôcť hendikepovaným či neústretové, niekedy až arogantné správanie sa vodičov MHD. Zistenia z prieskumu už boli premietnuté do praktických opatrení, ktoré vyústili do preškolenia pracovníkov dopravného podniku, poučenia o ich povinnostiach v situácii, keď na zastávke stojí osoba s bielou palicou či vodiacim psom. Vo vzťahu k cestujúcim ide o edukačné kroky, ktoré majú pomôcť tomu, aby chápali správanie sa hendikepovaných a nebáli sa ich osloviť.