Nadchádzajúci Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude v stredu (11. 9.) - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Nadchádzajúci Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude v stredu (11. 9.)

Nadchádzajúci Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude v stredu, 11. septembra. Deň otvorených dverí býva spravidla každú štvrtú stredu v mesiaci, avšak poprázdninový deň musí byť z dôvodu septembrového pracovného programu primátora posunutý. Ftáčniková kancelária bude pre verejnosť otvorená od 16.00 hod. a primátora môže navštíviť každý, kto s ním chce osobne diskutovať o otázkach rozvoja mesta, možnostiach pomoci v sociálnej, bytovej oblasti. Ostatný deň využilo 19 Bratislavčanov a na stretnutí s M. Ftáčnikom rezonovala téma týkajúca sa možností, pravidiel získania mestského nájomného bytu či udržiavania poriadku na verejných priestranstvách.

Deň otvorených dverí je inovatívny projekt, ktorým súčasné vedenie mesta otvára magistrát verejnosti, chce ním prispieť k búraniu „úradníckych“ bariér medzi volenými predstaviteľmi, zamestnancami metropoly a samotnými Bratislavčanmi. Primátorský deň je súčasťou mesačného pracovného programu M. Ftáčnika. Projekt môže využiť každý Bratislavčan bez toho, aby mal s primátorom vopred dohodnutý termín stretnutia. Osobné stretnutia verejnosti s M. Ftáčnikom sa konajú v priestoroch Primaciálneho paláca – I. poschodie. V prvom polroku t.r. využilo otvorené dvere bratislavského primátora 96 obyvateľov slovenskej metropoly.