Mladí ľudia sú najviac ohrozovaní pasívnym fajčením na verejných priestranstvách - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Mladí ľudia sú najviac ohrozovaní pasívnym fajčením na verejných priestranstvách

Mladí ľudia sú najviac ohrozovanou skupinou Bratislavčanov, ktorá je vystavovaná rizikám pasívneho fajčenia na verejných priestranstvách. Z iniciatívy Mestského mládežníckeho parlamentu preto pristúpila slovenská metropola v závere školského roka k intenzívnej kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov na tých miestach, kde sú žiaci, študenti škôl výrazne bezbranní. Ide hlavne o nezákonné fajčenie na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, na verejných priestranstvách. Počas júnovej preventívno-represívnej akcie boli zistení 175 porušovatelia zákona a v 116 prípadoch boli fajčiari len upozornení mladými Bratislavčanmi na ich nezákonné konanie, bezohľadné správanie sa k iným cestujúcim. Najviac porušení bolo na zastávke pod Mostom SNP, pred Hlavnou železničnou stanicou či Trnavskom mýte. Každému, kto poruší pravidlá o ochrane nefajčiarov hrozí sankcia do výšky 33 eur.

Na Slovensku zomrie ročne viac ako 11-tisíc ľudí v dôsledku výrazného poškodenia zdravia zapríčineného fajčením. Ďalšie tisícky ľudí má však vážne zdravotné problémy, ktoré vznikli nedobrovoľným, pasívnym fajčením. Najčastejšie ide o rakovinu pľúc, nosových dutín, choroby srdca či chronické ochorenia dýchacích ciest. Pasívnemu fajčeniu sú najčastejšie vystavovaní mladí ľudia a to nielen doma, ale aj na frekventovaných verejných priestranstvách. Kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov vykonávajú príslušníci mestskej polície, pričom platná legislatíva zakazuje fajčenie nielen v prístreškoch MHD, ale tiež v širšom okolí autobusových zastávok. Fajčiari sa okrem porušenia zákona o ochrane nefajčiarov dopúšťajú často priestupku v nedodržiavaní pravidiel o čistote a poriadku. V mesiaci jún bolo kontrolou zistených až 487 priestupkov a bratislavskí policajti uložili blokové pokuty vo výške 380 eur.