Metropola hľadá partnerov pre aktívne zapájanie bezdomovcov do života v meste - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Metropola hľadá partnerov pre aktívne zapájanie bezdomovcov do života v meste

Slovenská metropola hľadá partnerov pre aktívne zapájanie ľudí bez domova do života v meste. Bratislavská samospráva chce týmto spôsobom zapojiť nielen dobrovoľníkov, ale aj bezdomovcov do rôznych projektov, ktoré pomôžu okrem iného zvýšiť čistotu, poriadok na verejných priestranstvách a zároveň prispejú k podpore pracovného zapojeni& špecifickej sociálnej skupiny obyvateľov mesta. Záujemcovia, neziskové organizácie, občianske združenia či registrované cirkvi pôsobiace v oblasti práce s bezdomovcami sa môžu uchádzať u samosprávy o získanie nenávratného finančného príspevku, ktorý sa môže pohybovať od 5-tisíc eur. Výzvu vyhlásil magistrát na základe rozpočtových pravidiel schválených mestskými poslancami, ktoré počítajú s cielenou podporou práce s bezdomovcami vo výške 50-tisíc eur.

Výzva je otvorená a o finančnú podporu sa môže uchádzať organizácia, združenie prostredníctvom projektu, ktorý musí byť bratislavskému magistrátu doručený najneskôr 11. júla t.r. Následne odborná komisia vyhodnotí doručené žiadosti, a prerozdelenie verejných zdrojov bude známe do konca mesiaca júl s možnosťou čerpania poskytnutej finančnej pomoci do konca roka 2014. Postup pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku je obdobný ako pri grantových schémach vyhlasovaných hlavným mestom. Postup podávania žiadostí, vzor formulára a taktiež základné kritéria hodnotenia sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke mesta (www.bratislava.sk) a viac informácií o podmienkach výzvy môže získať žiadateľ priamo na sociálnom oddelení bratislavského magistrátu.