Mesto vyhlásilo súťaž na prevádzkovateľov stánkov počas jarných a letných mesiacov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Mesto vyhlásilo súťaž na prevádzkovateľov stánkov počas jarných a letných mesiacov

Slovenská metropola vyhlásila výberové konanie na prevádzkovateľov stánkov, ktoré budú počas jarných, letných mesiacov situované na bratislavskom Františkánskom námestí. Víťazi súťaže na Veľkonočné a Letné trhy vzídu z elektronickej aukcie, do ktorej bude prizvaný každý záujemca na základe splnenia základných podmienok súťaže. Samospráva sa po skúsenostiach z minulých rokov rozhodla spojiť súťaže na dve tradičné podujatia do jedného s označením TRHY 2014. V termíne od 7. apríla do 22. apríla však bude musieť predajca ponúkať minimálne 50 % sortimentu s motívom veľkonočných sviatkov. Ide napríklad o korbáče, dekoračné košíky, kraslice z rôznych kútov Slovenska. Na Františkánskom námestí bude až do 31. októbra t.r. situovaných 16 stánkov, pričom len 3 budú vyčlenené na predaj komerčného sortimentu. V ostatných stánkoch budú Bratislavčanom i návštevníkom hlavného mesta ponúkané tradičné, ľudovo-umelecké výrobky z prírodného materiálu, keramiky, textilu či kovu.

Prihlášky do výberového konania je potrebné doručiť na adresu magistrátu (Primaciálne nám. 1, oddelenie nájmov nehnuteľností, 814 99 Bratislava) v zalepenej obálke a označením NEOTVÁRAŤ – TRHY 2014 najneskôr do 21. marca 2014 do 14.00 hod. (piatok). Minimálne požadované nájomné za deň pre výrobcov ľudovo-umeleckých predmetov je 25 eur, pri predaji komerčných suvenírov je východisková cena stanovená na 50 eur. Podmienkou účasti v súťaži je okrem iného zloženie opcie vo výške 2.500 eur. K stanoveniu opcie pristúpil bratislavský magistrát po tom, ako na základe výsledkov elektronickej aukcie pri minuloročných trhoch viacerí víťazi nečakane odstúpili zo súťaže, nepristúpili k podpisu zmluvy. Účastníci súťaže budú musieť taktiež dokladovať, že sú výrobcovia ľudovo-umeleckých predmetov, alebo že predmetoch ich podnikania je nákup a predaj tradičných umeleckých tovarov. Informácie o podmienkach súťaže, o pláne rozmiestenia stánkov nájdete na www.bratislava.sk.