Mesto opravilo počas letných mesiacov takmer 30-tisíc m2 verejných komunikácií - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Mesto opravilo počas letných mesiacov takmer 30-tisíc m2 verejných komunikácií

Bratislavská samospráva počas uplynulých letných mesiacov opravila s využitím technologických postupov 30.197 m2 verejných komunikácií. Celkové náklady na opravy ciest, chodníkov či zastávok mestskej hromadnej dopravy sa tak dostali na úroveň 1,4 mil. eur. Pre nadchádzajúce mesiace má magistrát finančnú rezervu vo výške približne 200-tisíc eur, ktorá bude použitá na riešenie havarijných stavov, ako je napríklad prepad chodníka či zaliatie nebezpečných výtlkov. Slovenská metropola očakáva, že od Bratislavského samosprávneho kraja získa milión eur ako nenávratný príspevok a ten ešte v tomto roku použije na technickú opravu prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy. Tie totiž všade na Slovensku, s výnimkou hlavného mesta, spravuje vyšší územný celok, nie miestna samospráva. O poskytnutí finančnej dotácie by mali krajskí poslanci rozhodnúť na ich septembrovom zasadnutí.

Poškodené úseky ciest v správe bratislavského magistrátu boli vyfrézované, bol upravený podklad, lôžko a nanovo bola nanesená 5 cm vrstva asfaltovej zmesi. Vďaka súťaži a využitiu elektronickej aukcie získala samospráva nového partnera, ktorý opravuje cesty, chodníky o 40% lacnejšie, ako to bolo v prípade dodávateľa zazmluvneného bývalým primátorom Andrejom Ďurkovským. Náklady na opravu jedného m2 komunikácie sú dnes na úrovni 37 eur, pričom v minulosti bola suma 62 eur/m2. Najväčšia rozloha ciest I., II. triedy bola opravená v bývalom IV. okrese (8.232 m2) a okrese I. (5.198 m2). Pri rekonštrukcii chodníkov a verejných priestranstiev bol najväčší výkon v okresoch II. a III. (1611 m2, 1493 m2). Mesto opravilo tiež 9 zastávok MHD, pričom päť z nich bolo obnovených v bratislavskej Petržalke.

Od apríla do začiatku septembra t.r. samospráva opravila 24.958 m2 pozemných komunikácií, zastávok MHD a 5.239 m2 chodníkov, verejných priestranstiev, námestí. Náklady na opravu ciest I. a II. triedy sa tak dostali na úroveň 1,2 mil. eur a na opravu chodníkov už bola vynaložená z bratislavského rozpočtu suma 210-tisíc eur. Plošné opravy komunikácií boli okrem iného zrealizované na Landererovej, Karadžičovej ulici, Ulici. 29. Augusta (bývalý okres I.), Slovnaftskej, Svätoplukovej, Gagarinovej ulici (okrem II.), Kukučínovej, Račianskej, Rybničnej ulici (okres III.), ale aj na Lamačskej ceste, ulici Sch.Trnavského, Tešedíkovej (okres IV.), Dolnozemskej, Panonskej ulici a Rusovskej ceste (okres V.).