Mesto musí pozastaviť práce súvisiace s odstraňovaním pilierov Starého mosta - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Mesto musí pozastaviť práce súvisiace s odstraňovaním pilierov Starého mosta

Bratislavská samospráva v spolupráci s dodávateľom prác, spoločnosťou EUROVIA SK, musí pozastaviť práce na realizácii projektu I. etapy nosného systému MHD, činností, ktoré bezprostredne súvisia s odstraňovaním jednotlivých pilierov Starého mosta. Na základe pyrotechnického prieskumu vzniklo totiž podozrenie, že pod vodnou hladinou sa môžu nachádzať nevybuchnuté bomby z II. svetovej vojny.

V súčasnosti mesto podniká spoločne so špecialistami, ktorí podobné situácie riešili v iných regiónoch Európy, kroky, ktoré by prítomnosť nebezpečnej munície potvrdili alebo vyvrátili. V záujme bezpečnosti ľudí pracujúcich na stavbe i samotných obyvateľov mesta museli byť práce na odstraňovaní mostných pilierov dočasne pozastavené. Stavebné práce na ostatných častiach projektu pokračujú podľa schváleného harmonogramu.