Marcový Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude vo štvrtok (21. marec) - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Marcový Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude vo štvrtok (21. marec)

Marcový Deň otvorených dverí bratislavského primátora bude v tomto mesiaci pre zahraničnú pracovnú cestu Milana Ftáčnika mimoriadne vo štvrtok, t.j. 21. marca. Deň otvorených dverí totiž býva spravidla každú poslednú stredu v mesiaci. Ftáčniková kancelária bude pre verejnosť otvorená od 16.00 hod. a primátora môže navštíviť každý, kto s ním chce osobne diskutovať o otázkach rozvoja mesta, možnostiach pomoci v sociálnej, bytovej oblasti. Februárový deň využilo 18 Bratislavčanov a na stretnutí s M. Ftáčnikom intenzívne rezonovala téma spojená s parkovaním, pripravovaný celomestským projekt rezidenčného parkovania a tiež otázky súvisiace s možnosťami mesta pri poskytnutí nájomných bytov.

Deň otvorených dverí je inovatívny projekt, ktorým súčasné vedenie mesta otvára magistrát verejnosti, chce ním prispieť k búraniu „úradníckych“ bariér medzi volenými predstaviteľmi, zamestnancami metropoly a samotnými Bratislavčanmi. Primátorský deň je súčasťou mesačného pracovného programu M. Ftáčnika. Projekt môže využiť každý Bratislavčan bez toho, aby mal s primátorom vopred dohodnutý termín stretnutia. Stretnutia verejnosti s M. Ftáčnikom sa konajú v priestoroch Primaciálneho paláca – I. poschodie a počas dňa dokáže osobne komunikovať, diskutovať s približne 25 záujemcami.