Električková doprava na Štúrovej ulici bude obojsmerná - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Električková doprava na Štúrovej ulici bude obojsmerná

Dôležitú električkovú križovatku Štúrova – Jesenského v bratislavskom centre mesta čakájú na jeseň veľmi dôležité zmeny v prospech cestujúcich mestskou verejnou dopravou.

Po stavebných úpravách bude možné, aby električka z Jesenského ulice odbočila doľava na Kamenné námestie a rovnako aj doprava na Štúrovu ulicu. Rovnako bude môcť električka v smere z Kamenného námestia pokračovať na Štúrovu ulicu, nielen na Jesenského ulicu, čo zdynamizuje dopravné prepojenia z centra cez Starý most do najväčšej mestskej časti Petržalka. „Na Štúrovej ulici bude jazdiť električka obojsmerne, v minulosti jazdila iba jednosmerne, od Vajanského nábrežia. Plánovaná obojsmerná premávka po koľajniciach si vyžiadala prebudovanie križovatky Štúrova – Jesenského tak, aby boli možné prejazdy všetkými smermi,“ vysvetlila bratislavská dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová dôvody úpravy tohto priestoru.

Práce na križovatke sa začali v júli a predbežne potrvajú do septembra 2015. Priamo v nej budú odstránené asfaltové a betónové vrstvy vozovky a koľaje. Ďalej bude staré trakčné vedenie nahradené novým trakčným vedením a zostávajúca časť električkovej trate bude zrekonštruovaná tak, aby bola dlhodobo funkčná a prevádzkyschopná. Zmenou prejdú aj inžinierske siete v tejto časti. Do konca septembra je tak z tejto časti vylúčená električková doprava.

Bratislavská samospráva v roku 2013 začala realizovať jeden zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňa okrem iného rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie I. etapy nosného systému mestskej hromadnej dopravy do Petržalky. Najväčšia mestská časť slovenskej metropoly by tak mala byť zapojená do siete mestských električkových tratí a most by mal slúžiť nielen pre verejnú dopravu, ale aj cyklistom a chodcom. Výstavba spomínaného električkového triangla v úseku Štúrova - Jesenského je súčasťou prác na tomto projekte.