Cyklistické projekty patria medzi priority bratislavskej samosprávy už tretí rok - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Cyklistické projekty patria medzi priority bratislavskej samosprávy už tretí rok

Podpora cyklistickej dopravy je jednou z priorít bratislavskej samosprávy a už tretí rok mesto realizuje projekty, ktoré pomáhajú zvyšovať podiel cyklistickej dopravy, vďaka čomu sa postupne odľahčujú cesty od osobných áut, v uliciach slovenskej metropoly sa znižuje objem emisií a hluku. Magistrát v roku 2013 zrealizoval deväť projektov cyklotrás a zároveň pripravil 15 ďalších dokumentácií. Patria sem odborné štúdie, projektové dokumentácie na úseky, ktoré chce samospráva v spolupráci s mestskými časťami, privátnymi partnermi realizovať v budúcom roku. Odborné útvary mesta tiež vyhlásili a vyhodnotili urbanisticko-architektonickú súťaž na vedenie, technické riešenie jednej z najviac diskutovaných trás na Devínskej ceste. Z verejného rozpočtu smerovalo na podporu cykloprojektov 776-tisíc eur, a primátor Milan Ftáčnik odporúča mestským poslancom vyčleniť rovnaký objem finančných prostriedkov aj na rok 2014.

Medzi zrealizované úseky v roku 2013 patrí rekonštrukcia cyklotrasy Podunajské Biskupice – Vrakuňa (výmena povrchu, nové vodorovné značenie), Bajkalská (lokálne opravy povrchu a bezbariérové križovatky), Blumentálska – Obchodná (cyklopiktokoridor), Špitálska – Štúrova (cyklopiktokoridor a cyklopruh), Historický okruh, Chorvátske rameno v úseku Tematínska – Antolská (kompletná rekonštrukcia povrchu a zmena organizácie dopravy v prospech cyklistov a peších), Májkova (prepojenie cyklotrás Špitálska – Blumentálska, bezbariérové priechody pre cyklistov a chodcov), Prístavná (dokončenie chýbajúceho úseku cyklotrasy, spojenie mostu Apollo s Prístavným mostom a vybudovanie cyklopriechodu), Umelka (prvá fáza budovania trasy Starý most – most Apollo, bezbariérový priechod, vybudovanie zóny s regulovaným parkovaním).

Samospráva v priebehu tohto roka pokračovala taktiež v budovaní podpornej, cyklistickej infraštruktúry. Doposiaľ boli osadené cyklostojany vo viac ako 70 lokalitách metropoly. V októbri schválili poslanci mestského zastupiteľstva zámer spustenia automatickej požičovne bicyklov známej pod názvom bike-sharing. Podľa viacerých zrealizovaných meraní je bicykel najrýchlejší dopravný prostriedok nielen v slovenskej metropole, ale v každom väčšom meste, hlavne na kratšie vzdialenosti. Výhodou bicyklovania je, že tento druh dopravy je dostupný prakticky pre každého, náklady na údržbu bicykla sú minimálne a navyše podporuje zdravý životný štýl obyvateľov. O popularite cyklistickej dopravy zo strany Bratislavčanov svedčí fakt, že počet aktívnych cyklistov sa v meste oproti minulému roku takmer zdvojnásobil.