Bratislavu medziročne navštívilo o viac ako 19% domácich, zahraničných návštevníkov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavu medziročne navštívilo o viac ako 19% domácich, zahraničných návštevníkov

Slovenskú metropolu medziročne navštívilo o viac ako 19% domácich i zahraničných návštevníkov. Za prvých polrok 2013 do Bratislavy zavítalo 437.864 turistov a priemerná dĺžka pobytu v hlavnom meste sa dostala na úroveň 1,89 dňa (826-tisíc prenocovaní). Domáci návštevníci tvoria až tretinu zo všetkých turistov a z pohľadu dĺžky pobytu sú Slováci na prvej priečke (2,42 dňa). Turisti zo zahraničia uskutočnili takmer 480-tisíc prenocovaní a najvyšší nárast návštevníkov bol zaznamenaný z Ukrajiny (+8-tisíc), Nemecka (+5-tisíc) a USA (+4-tisíc). O Bratislavu v ostatných mesiacoch prejavili výrazný záujem aj rakúski čí maďarskí turisti (cca. 50% nárast). Na druhej strane, bol zaznamenaný pokles medzi tradičnými návštevníkmi zo susednej Českej republiky, Poľska (5% pokles) a Francúzska (10% pokles). Z hľadiska záujmu o metropolu sú najsilnejšími mesiacmi júl, august, kedy je odhadovaná návštevnosť na úrovni 200-tisíc ľudí. Početne sú najsilnejšie zastúpení Česi (cca. 18-tisíc) a Nemci (cca. 12-tisíc).

Zo strany turistov sa v tomto roku zvýšil záujem o Bratislavskú City Card, ktorá poskytuje návštevníkom metropoly zaujímavé zľavy. Mestská turistická karta umožňuje jej držiteľovi bezplatnú prepravu v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, a v cene City Card je taktiež hodinová bezplatná pešia prehliadka v širšom historickom centre mesta v anglickom i nemeckom jazyku. Karta okrem toho ponúka zľavy vo vyše 40 kultúrnych, spoločenských a reštauračných zariadeniach. Ide napríklad o zľavy v mestskom múzeu (20%), galérii (20%), národnom múzeu (10%), na kúpaliskách (20%), v predajniach suvenírov (5 – 30%). Kartu predávajú turistické informačné centrá, viaceré cestovné kancelárie a zmluvné hotely .Cena jednodňovej karty je 10 eur, za dvojdňovú jej držiteľ zaplatí 12 a trojdňovú 15 eur. Za ostatných šesť rokov bolo predaných takmer 8-tisíc kariet.